Thông báo

Thông báo về Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 theo phát động của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”, Bộ Tư pháp tại Công văn số 3835/BTC ngày 15/10/2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay"

a. Thông tin chung về nhiệm vụ:
- Tên đề tài: Nghiên cứu giải quyết tình trạng tranh chấp đất đai bảo đảm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay

Thông báo về Hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN của Tiểu ban Khoa học và Công nghệ biển

Nhân dịp 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển hướng tới phát triển bền vững kinh tế biển được tổ chức nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ biển.

Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học về Công nghệ sinh học

Nhân dịp 45 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2020), Hội đồng ngành Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm được giao nhiệm vụ tổ chức "Hội nghị khoa học về Công nghệ sinh học" nhằm giới thiệu các thành tựu và kết quả nghiên cứu về lĩnh vực Công nghệ sinh học của Viện Hàn lâm giai đoạn 5 năm vừa qua. Hội nghị khoa học là một diễn đàn để các nhà khoa học gặp gỡ và trao đổi về các thành tựu trong hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng về công nghệ sinh học. Hội nghị khoa học lần này sẽ được tổ chức dạng báo cáo mời từ các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam. 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".