Thông báo

Thông báo về việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

1. Mục đích, ý nghĩa
Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

Hội nghị quốc tế Lý thuyết Nevanlinna và Hình học phức nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS. Lê Văn Thiêm

Giáo sư Lê Văn Thiêm (29 tháng 3 năm 1918 – 3 tháng 6 năm 1991) là một trong những nhà khoa học tiêu biểu nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Cùng với Giáo sư Hoàng Tụy, ông là người đã thành lập Hội toán học Việt Nam. Ông là Viện trưởng đầu tiên của Viện Toán học, Hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Thông báo các đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2018 không được lựa chọn thực hiện trong Chương trình Tây Nguyên 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ KHCN về phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc Gia: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020), Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên đã thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 04 tháng 5 năm 2017 đến ngày 07 tháng 6 năm 2017. Trong thời hạn trên, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 đã tiếp nhận trên 120 các phiếu đề xuất nhiệm vụ từ 12 Bộ ngành, Liên hiệp hội và các địa phương Tây Nguyên.

Thông báo Xây dựng đề xuất dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018

Để triển khai chương trình Phát triển Sản phẩm thương mại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong năm 2018. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo đến các đơn vị trực thuộc đề xuất Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm thực hiện năm 2018 cụ thể như sau:

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".