Thông báo

Thông báo: Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với JSPS – Nhật Bản năm tài chính 2015

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính 2015 (JSPS-VAST Joint Research Projects for FY2015) bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 21/7/2014 đến ngày 10/9/2014.

Thông báo về Chương trình hè dành cho các nhà khoa học trẻ tại Nam Phi (SA-YSSP)

Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA) thông báo về Chương trình hè dành cho các nhà khoa học trẻ tại Nam Phi (SA-YSSP). Chương trình đưa ra cho các ứng viên là tiến sỹ cơ hội phát triển kỹ năng nghiên cứu về phân tích hệ thống và ứng dụng vào xây dựng chính sách và quản lý. Chương trình sẽ diễn ra tại Nam Phi từ 1/11/2014 – 31/1/2015.

Hội nghị Sơ kết giữa kỳ Chương trình Tây Nguyên 3

Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” giai đoạn 2011-2015 (gọi tắt là Chương trình Tây Nguyên 3) đã được triển khai từ cuối năm 2011 là chương trình khoa học tổng hợp liên ngành phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên trong giai đoạn đổi mới của đất nước. Sau hơn 2 năm thực hiện, được phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3 đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa kỳ nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được theo mục tiêu, nội dung đã phê duyệt làm cơ sở cho việc quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình trong thời gian 2014-2015 và chuẩn bị các nội dung, phương án tổng kết Chương trình để có thể sớm chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn Tây Nguyên, phục vụ định hướng quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển bền vững KT-XH của Tây Nguyên. Tại Hội nghị các kết quả nghiên cứu trong hơn 2 năm qua sẽ được trình bày tổng hợp trong các báo cáo của Ban Chủ nhiệm và chi tiết trong các báo cáo lựa chọn ở 3 Tiểu ban.

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên tuyển sinh nghiên cứu sinh khóa 16 năm 2014

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ” ban hành kèm theo thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư 05/2012/TT-BGDĐT “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban hành kèm theo thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".