Thông báo

Thông báo kết quả xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, ngày 27, 28, 29/7/2011, Hội đồng giải thưởng cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành lựa chọn, đánh giá hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trên cơ sở cân nhắc, đối chiếu với từng chỉ tiêu xét thưởng. Các công trình được duyệt, đề nghị lên Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét thưởng như sau:

Thông báo chương trình học bổng tại Israel về Xử lý và tận dụng nước thải cho nông nghiệp bền vững (2)

Khoá học “Xử lý và tận dụng nước thải cho nông nghiệp bền vững” do Trung tâm Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel (MASHAV) dành cho cán bộ Việt Nam đang làm việc trong ngành nông nghiệp, khoa học công nghệ, khoa học môi trường, thủy lợi. Thời gian khoá học từ 8/11 đến 22/11/2011 tại Israel.

Thông báo Chương trình học bổng tại Israel

Khoá đào tạo “Quản lý nước – Ra quyết định, các yếu tố môi trường và đánh giá rủi ro” do Trung tâm Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel (MASHAV) dành cho cán bộ Việt Nam đang làm việc trong ngành nông nghiệp, khoa học công nghệ, khoa học môi trường, thủy lợi. Thời gian từ 24/10 đến 22/11/2011 tại Israel.

Thông báo kết quả xét Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2010

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, ngày 22/3/2011 Hội đồng Giải thưởng cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành lựa chọn, đánh giá hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở cân nhắc, đối chiếu với từng chỉ tiêu xét thưởng. Kết quả: Cụm công trình “Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam” được duyệt, đề nghị lên Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét thưởng.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".