Thông báo

Hội nghị Sơ kết giữa kỳ Chương trình Tây Nguyên 3

Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” giai đoạn 2011-2015 (gọi tắt là Chương trình Tây Nguyên 3) đã được triển khai từ cuối năm 2011 là chương trình khoa học tổng hợp liên ngành phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên trong giai đoạn đổi mới của đất nước. Sau hơn 2 năm thực hiện, được phép của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3 đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa kỳ nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được theo mục tiêu, nội dung đã phê duyệt làm cơ sở cho việc quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình trong thời gian 2014-2015 và chuẩn bị các nội dung, phương án tổng kết Chương trình để có thể sớm chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn Tây Nguyên, phục vụ định hướng quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển bền vững KT-XH của Tây Nguyên. Tại Hội nghị các kết quả nghiên cứu trong hơn 2 năm qua sẽ được trình bày tổng hợp trong các báo cáo của Ban Chủ nhiệm và chi tiết trong các báo cáo lựa chọn ở 3 Tiểu ban.

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên tuyển sinh nghiên cứu sinh khóa 16 năm 2014

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ” ban hành kèm theo thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư 05/2012/TT-BGDĐT “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban hành kèm theo thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng ký tham gia Chương trình học bổng tại Ấn Độ

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận được Công văn số 1842/BKHCN-HTQT ngày 22/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tham gia Chương trình học bổng bồi dưỡng nghiên cứu cho các nhà khoa học của các nước đang phát triển (năm 2014 - 2015) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ.

Thông báo đăng ký tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện HLKHCNVN

Ngày 23/5/2014 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ra Quyết định số 673/QĐ-VHL về việc phê duyệt danh mục 50 đề tài theo 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN để tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 2015-2016.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".