Thông báo

Thông báo Của AASSA về việc Kêu gọi đoàn kết chống đại dịch Covid-19

Hiệp hội các Viện Hàn lâm và Cơ quan Khoa học Châu Á (AASSA) là một tổ chức quốc tế phi chính phủ về khoa học, công nghệ và đổi mới. AASSA bao gồm 33 tổ chức thành viên là các Viện Hàn lâm (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là thành viên thứ 32) và các cơ quan khoa học đến từ 30 quốc gia trong khu vực Châu Á và Châu Đại dương. 

Thông báo hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân

Đăng ký sáng chế quốc tế là thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích đối với thành quả lao động, sáng tạo của mỗi cá nhân tại các nước sở tại trên thế giới. Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Cục Sở hữu trí tuệ mở gói hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân, cụ thể như sau:

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".