Thông báo

Thông báo Hội thảo giới thiệu về các chương trình học bổng, cơ hội nghiên cứu tại Đức

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Văn phòng đại diện Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội tổ chức Hội thảo giới thiệu về các chương trình học bổng, cơ hội nghiên cứu tại Đức với sự tham gia của một số giáo sư đến từ các trường đại học của Đức.

Thông báo đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài độc lập hợp tác với địa phương cấp Viện KHCNVN trong năm 2013

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Quyết định số 1469/QĐ-KHCNVN ngày 15/10/2012 về việc phê duyệt danh mục các đề tài hợp tác với địa phương cấp Viện KHCNVN để giao cho đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 2013-2014.

Căn cứ các quy định của Viện KHCNVN về quản lý các đề tài độc lập cấp Viện KHCNVN, Viện KHCNVN hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học đã được giao thực hiện đề tài theo Quyết định trên hoàn chỉnh hồ sơ như sau:

Thông báo đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các Dự án Sản xuất – thử nghiệm cấp Viện KHCNVN trong năm 2013

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Quyết định số 1467/QĐ-KHCNVN ngày 15/10/2012 về việc phê duyệt danh mục các dự án Sản xuất – thử nghiệm cấp Viện KHCNVN để giao cho đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 2013-2014.

Căn cứ các quy định của Viện KHCNVN về quản lý các đề tài và dự án độc lập cấp Viện KHCNVN, Viện KHCNVN hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học đã được giao thực hiện dự án theo Quyết định trên hoàn chỉnh hồ sơ như sau:

Viện Hóa sinh biển tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2012

- Căn cứ Quyết định số 519/ QĐ-KHCNVN ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hóa sinh biển;
- Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT;
- Căn cứ Quyết định số 2920/QĐ-BGDĐT ngày 6/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Viện Hóa sinh biển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ; Hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện Hóa sinh biển, xem tại đây.
- Căn cứ Công văn số 6313/ BGDĐT-KHTC ngày 25/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, thông báo chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ năm 2012 cho Viện Hóa sinh biển;

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".