Thông báo

Viện Địa lý thông báo mời chào hàng

Viện Địa lý thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu “Mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu” thuộc đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp tổng thể giải quyết các mâu thuẫn lợi ích trong việc khai thác sử dụng tài nguyên nước lãnh thổ Tây Nguyên” - Mã số: TN3/T02 bao gồm:

Thông báo kết quả xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, ngày 27, 28, 29/7/2011, Hội đồng giải thưởng cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành lựa chọn, đánh giá hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trên cơ sở cân nhắc, đối chiếu với từng chỉ tiêu xét thưởng. Các công trình được duyệt, đề nghị lên Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước xét thưởng như sau:

Thông báo chương trình học bổng tại Israel về Xử lý và tận dụng nước thải cho nông nghiệp bền vững (2)

Khoá học “Xử lý và tận dụng nước thải cho nông nghiệp bền vững” do Trung tâm Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel (MASHAV) dành cho cán bộ Việt Nam đang làm việc trong ngành nông nghiệp, khoa học công nghệ, khoa học môi trường, thủy lợi. Thời gian khoá học từ 8/11 đến 22/11/2011 tại Israel.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".