Thông báo

Hội thảo Khoa học toàn quốc “Hoá dược phẩm Việt Nam – tiềm năng và triển vọng”

Ngày 07/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020” (gọi tắt là Chương trình Hoá dược) tại Quyết định số 61/2007/QĐ-Ttg.

Văn phòng Chương trình Hoá dược phối hợp với Hội Hoá học Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Phân hội Hoá dược sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học toàn quốc “Hoá dược phẩm Việt Nam – Tiềm năng và triển vọng” tại Đà Nẵng. Thời gian dự kiến: Từ ngày 26-28/10/2012.

Thông báo mới về quy trình cấp Giấy chứng nhận giao nộp kết quả nghiên cứu đề tài cho website Viện KHCNVN

Thực hiện tinh thần Quyết định số 506/QĐ-KHCNVN ngày 26/4/2012 của Viện KHCNVN về việc triển khai thông tin kết quả đề tài trên trang website của Viện, Trung tâm Tin học xin thông báo tới các đơn vị, chủ nhiệm đề tài “Quy trình cấp giấy chứng nhận giao nộp kết quả nghiên cứu đề tài cho website Viện KHCNVN” như sau:

Tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện KHCNVN trong năm 2013

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-KHCNVN ngày 03/8/2012 của Chủ tịch Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành phê duyệt danh mục 50 đề tài theo 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện KHCNVN để tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 2013-2014, kèm theo là Quyết định phê duyệt và danh mục các đề tài cùng các yêu cầu về mục tiêu, sản phẩm, kết quả cần đạt, thời gian thực hiện và kinh phí (Xem chi tiết tại đây)

Ngày 16/8/2012, Thừa lệnh Chủ tịch Viện KHCNVN, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính đã ra Quyết định số 1172/KHCNVN-KHTC thông báo đăng ký tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện KHCNVN trong năm 2013, hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học đăng ký tuyển chọn như sau:

Trung tâm Vệ tinh Quốc gia thông báo tuyển dụng (đợt 2)

Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (TTVTQG) là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1611/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/9/2011. TTVTQG có chức năng nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ và đào tạo cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh; tiếp nhận, quản lý và thực hiện dự án xây dựng “Trung tâm Vũ trụ Việt Nam” bằng nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

Để triển khai dự án, TTVTQG cần tuyển 05 cán bộ Công nghệ Vệ tinh làm việc tại Trung tâm. Các ứng viên trúng tuyển sẽ thử việc tại Trung tâm 03 tháng trước khi được ký hợp đồng lao động chính thức. Các cán bộ có nguyện vọng và đủ điều kiện sẽ được dự tuyển đi đào tạo Thạc sỹ Công nghệ Vệ tinh tại năm trường đại học hàng đầu Nhật Bản theo chương trình đào tạo của dự án xây dựng “Trung tâm Vũ trụ Việt Nam” với nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".