Thông báo

Thông báo Chương trình học bổng thuộc Chương trình Hợp tác Kỹ thuật - Kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm học 2013 - 2014

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội thông báo cấp 3 xuất học bổng thuộc Chương trình Hợp tác Kỹ thuật -  Kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm học 2013 - 2014 cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, danh sách các khóa đào tạo, đơn đăng ký và hướng dẫn của chương trình này tham khảo tại website http://itec.mea.gov.in

Thông báo tham dự Hội nghị Triển lãm ngành nước và xử lý nước (ACE 2013) tại Hoa Kỳ

Hội nghị Triển lãm ngành nước và xử lý nước (ACE 2013) là cuộc triển lãm về lĩnh vực cấp nước và xử lý nước do Hiệp Hội ngành nước Hoa Kỳ (AWWA) tổ chức hàng năm, là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm và công nghệ trong các lĩnh vực máy móc chuyên ngành nước, thiết bị phân tích nước tại chỗ cũng như trong phòng thí nghiệm, hệ thống quản lý mạng tự động, các giải pháp tiết kiệm nước, chống rò rỉ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quan trắc, quản lý chất lượng nguồn nước và giới thiệu các quy chuẩn mới về chất lượng nước.

Thông báo về đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ (Mã số: KHCN-VT/12-15) dự kiến triển khai trong 2 năm 2014-2015

Theo Quyết định số 2312/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình Khoa học và Công nghệ độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012-2015, Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan và đề nghị các Quý cơ quan, các cá nhân và các tập thể khoa học gửi các đề xuất nhiệm vụ/đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Chương trình.

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công nghệ vũ trụ năm 2013

Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg  ngày 14/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam và Quyết định số 2312/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2012  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ độc lập cấp Nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012 – 2015(Gọi tắt là Chương trình KHCN vũ trụ), mã số KHCN-VT/12-15, Chủ tịch Viện KHCNVN đã phê duyệt Danh mục đề tài để giao/tuyển chọn cơ quan chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện năm 2013 tại Quyết định số 109/QĐ-KHCNVN ngày 30/1/2013.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".