Thông báo

Đề tài hợp tác song phương với JSPS-Nhật Bản năm 2013

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), hàng năm hai bên thực hiện chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương, chương trình của năm tài chính 2013 chính thức nhận đề xuất nhiệm vụ đăng ký tuyển chọn từ 05/01/2013- 22/02/2013.

Thông báo Hội thảo giới thiệu về các chương trình học bổng, cơ hội nghiên cứu tại Đức

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Văn phòng đại diện Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tại Hà Nội tổ chức Hội thảo giới thiệu về các chương trình học bổng, cơ hội nghiên cứu tại Đức với sự tham gia của một số giáo sư đến từ các trường đại học của Đức.

Thông báo đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài độc lập hợp tác với địa phương cấp Viện KHCNVN trong năm 2013

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Quyết định số 1469/QĐ-KHCNVN ngày 15/10/2012 về việc phê duyệt danh mục các đề tài hợp tác với địa phương cấp Viện KHCNVN để giao cho đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 2013-2014.

Căn cứ các quy định của Viện KHCNVN về quản lý các đề tài độc lập cấp Viện KHCNVN, Viện KHCNVN hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học đã được giao thực hiện đề tài theo Quyết định trên hoàn chỉnh hồ sơ như sau:

Thông báo đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các Dự án Sản xuất – thử nghiệm cấp Viện KHCNVN trong năm 2013

Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Quyết định số 1467/QĐ-KHCNVN ngày 15/10/2012 về việc phê duyệt danh mục các dự án Sản xuất – thử nghiệm cấp Viện KHCNVN để giao cho đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 2013-2014.

Căn cứ các quy định của Viện KHCNVN về quản lý các đề tài và dự án độc lập cấp Viện KHCNVN, Viện KHCNVN hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học đã được giao thực hiện dự án theo Quyết định trên hoàn chỉnh hồ sơ như sau:

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".