Thông báo

Thông báo Xây dựng đề xuất dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018

Để triển khai chương trình Phát triển Sản phẩm thương mại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong năm 2018. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo đến các đơn vị trực thuộc đề xuất Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm thực hiện năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo Xây dựng đề xuất nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2018

Để triển khai, thúc đẩy chương trình Phát triển công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong năm 2018. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) thông báo đến các đơn vị trực thuộc để đề xuất nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-VHL ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020) thực hiện từ năm 2018.

Thông báo tham dự Hội thảo quốc tế: “Space Science and Technology”

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận được thư của Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Space Science and Technology” - Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc mời tham dự Hội thảo, trong đó, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN là thành viên Ban chỉ đạo Hội thảo.

Hội nghị quốc tế về tính toán khoa học liên ngành

"7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH PERFORMANCE SCIENTIFIC COMPUTING" sẽ được Viện Toán học phối hợp với Trung tâm tính toán liên ngành (IWR), ĐH Heidelberg, Đức và Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) tổ chức tại Hà Nội từ 19-23/3/2018. Proceedings sẽ được xuất bản bởi Springer.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".