Thông báo

Diễn đàn toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững

Cơ quan và tổ chức chủ trì: Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và Công nghệ biển; Viện Tài nguyên và Môi trường biển

Cơ quan phối hợp :
Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hải dương học, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hoá sinh biển, Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Viện Nghiên cứu Hải sản

Thông báo Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 1 tập thể và 2 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 1 tập thể và 2 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba như sau:

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".