Thông báo

Thông báo Về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Thực hiện Quyết định số 1986 /QĐ-VHL ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020) thực hiện từ năm 2016, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 thông báo như sau:

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016- 2020

Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số: KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020) và phục vụ công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 năm 2017, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 trân trọng thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2017.

Thông báo tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội 2016

Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội 2016 (Techmart 2016) được tổ chức từ ngày 28/9/2016 đến 01/10/2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức tại Viện Bảo tàng Hà Nội, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội với mục đích tăng cường gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế.

Thông báo về Diễn đàn quốc tế Matxcova "Open Innovations"

Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam gửi thư thông báo Diễn đàn quốc tế Matxcova "Open Innovations" sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thông tin Skolkovo. Đây là hoạt động hàng năm được tiến hành có sự trợ giúp của Chính phủ Liên bang Nga, Chính quyền Matxcova và Phòng Thương mai-Công nghiệp.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".