Thông báo

Mời gửi đề xuất nhiệm vụ/đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình KHCN vũ trụ năm 2016

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016 về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 - 2020 (Mã số: CNVT/16-20). Để xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ  năm 2017,  Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan và đề nghị các Quý cơ quan, các cá nhân và các tập thể khoa học gửi các đề xuất nhiệm vụ/đề tài nghiên cứu KHCN phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Chương trình.

Thông báo Khóa học quốc tế tại Israel về An toàn thực phẩm và công nghệ thực phẩm

Cơ quan hợp tác quốc tế và Đại học Jerusalem tổ chức Khóa học quốc tế về an toàn thực phẩm và công nghệ thực phẩm trong bối cảnh biến đổi toàn cầu cho các cán bộ Việt Nam đang làm việc trong ngành sinh học, môi trường, thực phẩm và nông nghiệp.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo tổ chức Hội thảo Giới thiệu Chương trình Thạc sĩ với học bổng thực tập tại Pháp

Vào lúc 11h ngày thứ 4, ngày 18/5/2016, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt Pháp) tổ chức Hội thảo "Giới thiệu Chương trình Thạc sĩ với học bổng thực tập tại Pháp" nhằm tư vấn và tạo điều kiện cho bạn sinh viên, học viên tiếp cận với thông tin về các chương trình đào tạo Thạc sĩ, các cơ hội học bổng và thực tập tại Pháp và châu Âu của trường.

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công nghệ vũ trụ năm 2016

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ Khoa học thuộc Chương trình KHCN Vũ trụ, Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN về Công nghệ vũ trụ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ như sau:

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".