Thông báo

Thông báo về việc tổ chức Trường CIMPA-IMH-VAST: “Một số hướng phát triển gần đây trong động lực học ngẫu nhiên và giải tích ngẫu nhiên”

Mục đích của trường CIMPA lần này nhằm tạo ra một môi trường tương tác cho những những nhà nghiên cứu từ Việt Nam và các nước trong khu vực Châu Á, trong đó cơ bản hướng tới những nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên, động lực học ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng. Việc khuyến khích sự cân bằng giới trong cộng đồng toán học cũng là một mục tiêu đặc biệt của trường.

Thông báo kết quả mở Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2017

Thực hiện Thông báo ngày 18/4/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thực hiện từ năm 2017. Ngày 07/6/2017, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 tiến hành Mở 09 Hồ sơ đăng ký tham gia và tuyển chọn, giao trực tiếp cho 08 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2017. Tham dự buổi Mở Hồ sơ có Đại diện Ban Chủ nhiệm Chương trình, Đại diện Ban KH-TC, Viện Hàn lâm KHCNVN; Đại diện Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ thực hiện năm 2017 và Văn phòng Chương trình.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".