Thông báo

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ thông báo về việc cung cấp chỉ số DOI

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ thông báo về việc cung cấp chỉ số DOI (Digital Objective Identifier) cho các ấn phẩm như sách, tạp chí, kỷ yếu hội nghị … được xuất bản tại Nhà xuất bản bên cạnh chỉ số Mã sách quốc tế ISBN. Với việc thêm chỉ số DOI sẽ góp phần tăng thêm giá trị của các ấn phẩm khi xuất bản quốc tế.

Thông báo lùi thời hạn nộp Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

Cơ quan thường trực Giải thưởng Trần Đại Nghĩa thông báo lùi thời hạn nộp Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa, cụ thể: Các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho Cơ quan thường trực Giải thưởng từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/5/2016.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".