Thông báo

Thông báo Chương trình học hè tại Cộng hòa Áo dành cho các nhà khoa học trẻ

IIASA gửi thông báo về cơ hội tham gia Chương trình hè dành cho các nhà khoa học trẻ tại các quốc gia thành viên của IIASA như sau:

  • Thời gian: Từ ngày 01/06/2017 - 31/08/2017
  • Địa điểm: Cộng hòa Áo
  • Nội dung: Các học viên tham gia khóa học được hướng dẫn nghiên cứu và kết quả nghiên cứu là một bài báo khoa học được công bố

Thông báo Về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Thực hiện Quyết định số 1986 /QĐ-VHL ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ cấp Quốc gia: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020) thực hiện từ năm 2016, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 thông báo như sau:

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016- 2020

Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số: KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020) và phục vụ công tác xây dựng kế hoạch hoạt động của Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 năm 2017, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 trân trọng thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2017.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".