Thông báo

Thông báo tham dự Hội thảo quốc tế: “Space Science and Technology”

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận được thư của Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Space Science and Technology” - Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc mời tham dự Hội thảo, trong đó, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN là thành viên Ban chỉ đạo Hội thảo.

Hội nghị quốc tế về tính toán khoa học liên ngành

"7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH PERFORMANCE SCIENTIFIC COMPUTING" sẽ được Viện Toán học phối hợp với Trung tâm tính toán liên ngành (IWR), ĐH Heidelberg, Đức và Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) tổ chức tại Hà Nội từ 19-23/3/2018. Proceedings sẽ được xuất bản bởi Springer.

Thông báo Hội thảo Quốc tế “Các thuật toán tối ưu và một số vấn đề có liên quan”

Ngày nay, các phương pháp tối ưu nói chung, và các thuật toán tối ưu nói riêng, đóng một vai trò quan trọng trong rất nhiều ứng dụng thực tế.

Để tạo ra một diễn đàn cho các chuyên gia Việt Nam và quốc tế trao đổi các ý tưởng mới và các kết quả mới về các phương pháp tối ưu nói chung, và các thuật toán tối ưu nói riêng, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế “Các thuật toán tối ưu và một số vấn đề có liên quan” từ ngày 14 đến 16/12/2017 ở Hà Nội.

Sẽ có một Phiên đặc biệt của Hội thảo dành để kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 90 của Giáo sư Hoàng Tụy. Các thành tựu khoa học đặc biệt của Giáo sư Hoàng Tụy sẽ được tôn vinh trong một báo cáo tổng quan và các báo cáo khoa học.

Sau khi được phản biện nghiêm ngặt, một số bài nghiên cứu chọn lọc của các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ được công bố trong một Số đặc biệt của tạp chí Acta Mathematica Vietnamica (https://link.springer.com/journal/40306).

Thông tin chi tiết về Hội thảo có ở trang web http://math.ac.vn/conference/OptimizationAlgorithms2017/

Các chuyên gia sau đây sẽ trình bày các báo cáo mời toàn thể:

Lê Thị Hoài An (Université de Lorraine, Metz, France)
Adil Bagirov (Federation University, Australia)
Hans Georg Bock (University of Heidelberg, Germany)
Nguyễn Định (Đại học Quốc tế, Tp. Hồ Chí Minh)
Bùi Trọng Kiên (Viện Toán học, VAST)
Lê Dũng Mưu (Viện Toán học, VAST)
Biagio Ricceri (University of Catania, Italy)
Phạm Đình Tảo (Laboratoire de Mathématiques de l'INSA de Rouen, France)
Hoàng Dương Tuấn (University of Technology, Sydney, Australia)
Hà Huy Vui (Viện Toán học, VAST)

Ban tổ chức:

Phùng Hồ Hải (Trưởng ban - Viện Toán học, VAST)
Nguyễn Hữu Dư (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán)
Lê Minh Hà (Đại học Quốc gia, Hà Nội)
Nguyễn Quang Huy (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)
Bùi Trọng Kiên (Viện Toán học, VAST)
Lê Xuân Thanh (Viện Toán học, VAST)
Lê Quang Thủy (Đại học Bách khoa Hà Nội)
Ngô Việt Trung (Viện Toán học, VAST)
Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học, VAST)

Ban chương trình:

Nguyễn Đông Yên (Trưởng ban - Viện Toán học, VAST)
Phạm Kỳ Anh (Đại học Quốc gia, Hà Nội)     
Trương Xuân Đức Hà (Viện Toán học, VAST)
Phan Quốc Khánh (Đại học Quốc tế, Tp. Hồ Chí Minh)
Đinh Thế Lục (University of Avignon, France)
Lê Dũng Mưu (Viện Toán học, VAST)
Huỳnh Văn Ngãi (Đại học Quy Nhơn)
Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học, VAST)
Hoàng Xuân Phú (Viện Toán học, VAST)
Huỳnh Thế Phùng (Đại học Tổng hợp Huế)
Phạm Hữu Sách (Viện Toán học, VAST)
Nguyễn Khoa Sơn (Viện Toán học, VAST)
Nguyễn Năng Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)
Nguyễn Xuân Tấn (Viện Toán học, VAST)
Phan Nhật Tĩnh (Đại học Tổng hợp Huế)

Hội nghị phí: Hội thảo không thu hội nghị phí

Thời hạn đăng ký tham dự: 31/10/ 2017

Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo: 15/11/ 2017

Địa chỉ email của Hội thảo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Văn Thành, Viện Toán học

Thông báo Tổ chức Hội thảo “Hệ thống quan sát Trái đất toàn cầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 10”

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trân trọng thông báo: Ngày 18,19,20/9/2017, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vinh dự tổ chức Hội thảo “Hệ thống quan sát Trái đất toàn cầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 10 (GEOSS-AP 10).

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công nghệ vũ trụ năm 2018

Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg ngày 14/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam và Quyết định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt “Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 -2020”, mã số CNVT/16-20, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ thực hiện từ năm 2018 tại Quyết định số 1821/QĐ-VHL ngày 25/8/2017.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".