Thông báo

Xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động đối với 02 trường hợp sau đây:

Thông báo về việc đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng và triển khai công nghệ cấp Viện Hàn lâm thực hiện từ năm 2021

Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Hàn lâm thông báo đến các đơn vị trực thuộc và các cá nhân về việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng và triển khai công nghệ theo các hướng chi tiết như sau: 

Chương trình Tài trợ hợp tác đổi mới lần 2 của Văn phòng Chương trình Đổi mới Úc 4

Văn phòng Chương trình Đổi mới Úc 4, CSIRO, Đại sứ quán Úc tại Hà Nội thông báo về Chương trình Tài trợ hợp tác đổi mới lần 2, nhằm cung cấp tài chính cho các hoạt động hợp tác Việt - Úc hiện tại mà nó hướng tới những thách thức và cơ hội mới xuất hiện trong bất kỳ lĩnh vực nào của hệ thống đổi mới của Việt Nam.

Thông báo Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 2 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến Huân chương lao động Hạng Ba đối với 02 trường hợp sau:

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".