Thông báo

Thông tin về Khóa đào tạo tại Ấn Độ

Trong khuôn khổ của Chương trình hợp tác đào tạo với Cơ quan Hợp tác về Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC), Ban Hợp tác quốc tế đăng tải thông tin về các khóa đào tạo tại Ấn Độ như sau: 

Thông báo về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp Quốc gia: Xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Mã số: TN16/X01

a) Thông tin chung về nhiệm vụ:
- Tên đề tài: Xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Mã số: TN16/X01
- Thuộc: Chương trình KHCN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kế vùng và hội nhập quốc tế “ (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020)
- Kinh phí: 2.495 triệu đồng
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Phân tích và Dự báo - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với JSPS – Nhật Bản năm tài chính 2020

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính 2020 (JSPS-VAST Joint Research Projects for FY2020) bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 03/6/2019 đến hết ngày 04/9/2019:

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".