Tin Khoa học - Công nghệ quốc tế

Hệ thống phát tán bào tử

Giống như nhiều loài thực vật và nấm trong tự nhiên, dương xỉ cũng phát tán bào tử vào không khí để sinh sản. Các túi bào tử hình khuyên tạo thành hàng gồm khoảng một tá các tế bào, nằm ở mặt dưới của lá và là nơi phân tán các bào tử cực kỳ có hiệu quả. Một nhóm người Mỹ - Pháp do Xavier Noblin từ LPMC1 và Jacques Dumais từ Đại học Harvard đứng đầu đã nghiên cứu cơ chế cơ bản của hệ thống phát tán bào tử tự nhiên này. "Khoảng ít nhất một thế kỷ trước, chúng ta đã biết cơ chế này hoạt động theo các nguyên tắc vật lý của hệ thống phát tán". Noblin giải thích: "Nhưng nghiên cứu 2 của chúng tôi cho thấy dương xỉ không sử dụng thanh ngang để ngăn cản sự chuyển động của cánh tay giữa, vì vậy nó đảm bảo số lượng bào tử khi bay qua không khí”.

Quan sát tinh thể trong suốt ở phạm vi nano

Các tinh thể nano tồn tại xung quanh chúng ta bởi chúng có trong vỏ của động vật thân mềm, dây kim loại, điện thoại di động,... Do vậy, hiểu được cấu trúc của các tinh thể này là điều rất cần thiết vì nó giúp con người nâng cao khả năng chế tạo các thiết bị nano.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".