Tin Khoa học - Công nghệ trong nước

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên

.

Sau 4 năm hoạt động và từng bước khẳng định vị thế, bắt đầu từ năm 2009, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sẽ được mở rộng từ lĩnh vực công nghệ thông tin sang lĩnh vực Khoa học tự nhiên. Khác với giải thưởng về Công nghệ thông tin vẫn duy trì dưới dạng một cuộc thi, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trên lĩnh vực Khoa học tự nhiên sẽ hoạt động theo mô hình Giải thưởng. Các nhà khoa học sẽ được Hội đồng Khoa học biết đến thông qua các công trình đã được công bố hoặc qua sự giới thiệu của các nhà khoa học khác. Căn cứ vào sự giới thiệu này, Hội đồng Khoa học sẽ có lời mời những nhà Khoa học đó tham gia và gửi thêm tài liệu bổ sung theo yêu cầu. Mỗi năm, Ban tổ chức chỉ trao tặng tối đa 6 Giải thưởng tương ứng với các lĩnh vực Toán học, Cơ học, Vật lý, Hóa học, Các khoa học về sự sống, Các khoa học về Trái đất (gồm cả biển), và các lĩnh vực khoa học liên ngành hoặc đa ngành của hai hoặc nhiều ngành nói trên.

Sau đây là "Dự thảo điều lệ xét tặng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên":
I. Những quy định chung
Điều 1: Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên (sau đây gọi tắt là Giải thưởng Nhân tài khoa học Đất Việt) là giải thưởng của Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức để phát hiện và tôn vinh các nhà khoa học đã hoàn thành những công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, nhằm mục đích khích lệ giới khoa học Việt Nam nỗ lực nghiên cứu và xây dựng nền khoa học của đất nước, đồng thời giới thiệu với nhà nước và xã hội các nhân tài khoa học để trọng dụng.

Điều 2: Giải thưởng được xét tặng hàng năm, được tổ chức trao tặng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và được công bố công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. Đối tượng và điều kiện
Điều 3: Giải thưởng Nhân tài khoa học Đất Việt được xét tặng cho các nhà khoa học là tác giả của các công trình nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực các ngành khoa học tự nhiên: Toán học, Cơ học, Vật lý, Hóa học, Các khoa học về sự sống, Các khoa học về Trái đất (gồm cả biển), và các lĩnh vực khoa học liên ngành hoặc đa ngành của hai hoặc nhiều ngành nói trên.

Điều 4: Các công trình nghiên cứu của nhà khoa học được xét tặng giải thưởng phải là các công trình được thực hiện chủ yếu ở Việt Nam, chưa được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước hoặc các giải thưởng quốc tế tương đương khác, đã được công bố trên các tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín, hoặc dưới dạng sách chuyên khảo của các nhà xuất bản khoa học có uy tín ở nước ngoài hoặc trong nước. Nếu công trình có nhiều đồng tác giả thì nhà khoa học được xét tặng giải thưởng phải là tác giả chính.

Điều 5. Giải thưởng Nhân tài khoa học Đất Việt có thể được xét tặng chung cho 2 hoặc 3 nhà khoa học có các công trình nghiên cứu về cùng một chủ đề và đều xứng đáng được tặng giải thưởng.

Điều 6: Tiêu chuẩn quan trọng nhất để xét tặng giải thưởng là giá trị khoa học của các công trình. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu khoa học đã có tác dụng thiết thực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ tài nguyên-môi trường, phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo, v.v... sẽ được ưu tiên hơn.

III. Giải thưởng và quy trình xét chọn
Điều 7: Hội đồng giải thưởng do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập, gồm các nhà khoa học có uy tín, để thực hiện việc đánh giá, xét chọn các công trình xứng đáng và kiến nghị Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng giải thưởng. Hội đồng có Ban thư ký giúp việc.

Điều 8: Quy trình xét chọn 

 • Nhà khoa học được đề nghị xét chọn trao giải thưởng phải được một hoặc nhiều nhà khoa học hoặc tổ chức khoa học trong nước có uy tín giới thiệu, với các thông tin cần thiết theo mẫu gửi kèm.
 • Thông tin giới thiệu về nhà khoa học (cùng bản sao các công trình kèm theo) sẽ được gửi tới 3 phản biện, là các nhà khoa học có uy tín do Hội đồng giải thưởng lựa chọn, để đánh giá.
 • Chủ tịch Hội đồng giải thưởng gửi thư mời những người được ít nhất 2/3 phản biện đồng ý và đề nghị tác giả gửi tới Hội đồng giải thưởng hồ sơ gồm:
  - Sơ yếu lý lịch khoa học của tác giả, bao gồm danh mục các công trình đã công bố;
  - Báo cáo tổng quan trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu và phân tích đóng góp của các kết quả đó đối với sự phát triển khoa học trong nước và trên thế giới;
  - Bản chụp toàn văn 10 công trình tiêu biểu nhất.
 • Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ và ý kiến đánh giá của các phản biện, Hội đồng giải thưởng xem xét và quyết định.

Điều 9: Số lượng giải thưởng và số người được giải thưởng:

 • Mỗi năm Hội đồng sẽ xét chọn và kiến nghị trao tặng tối đa 6 giải thưởng.
 • Mỗi giải thưởng gồm:

           - Bằng chứng nhận giải thưởng.
           - Phần thưởng bằng tiền: 100 triệu đồng.

 • Mỗi giải thưởng chỉ có thể được tặng cho tối đa 3 nhà khoa học.

Điều 10: Thời gian xét chọn và trao giải thưởng
Thư giới thiệu và hồ sơ đăng ký có thể được gửi đến Hội đồng giải thưởng vào bất kỳ thời gian nào.
Hàng năm Hội đồng giải thưởng họp nhiều phiên trong vòng 3 tháng, từ 15/8 đến 15/11 để xét chọn.
Lễ trao Giải thưởng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Những hồ sơ đã được gửi đến Hội đồng giải thưởng nếu đáp ứng được các tiêu chí nhưng tác giả chưa được tặng giải thưởng, sẽ được xét lại vào các năm sau và có giá trị trong 3 năm, nếu cần tác giả có thể bổ sung thêm các công bố mới.

Địa chỉ gửi thư giới thiệu và Hồ sơ đăng ký:

Hội đồng giải thưởng Nhân tài khoa học Đất Việt
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Phòng 14, nhà A1, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Download mẫu thư giới thiệu nhà khoa học đề nghị được tặng Giải thưởng Nhân tài khoa học đất Việt tại đây.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".