Tin Khoa học - Công nghệ trong nước

Thông báo đề nghị tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam ASEAN+3

.

Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam ASEAN+3 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17-20/9/2009.

Đây là cơ hội tốt cho các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân giới thiệu các kết quả và sản phẩm nghiên cứu của mình, tìm kiếm các đối tác hợp tác kinh doanh, thiết lập mối quan hệ hợp tác với các tổ chức nghiên cứu phát triển, các doanh nghiệp trong nước, trong khu vực ASEAN+3 và các nước khác.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị sắp xếp kế hoạch tích cực tham gia Hội chợ. Để tạo điều kiện cho các đơn vị đăng ký tham gia trưng bày gian hàng riêng, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có hỗ trợ như sau:

  • Cấp 01 gian hàng miễn phí tại Hội chợ (3mx2mx2,5m/gian). Trường hợp đơn vị nào có nhu cầu số lượng gian lớn hơn, xin gửi thông tin về Ban tổ chức Hội chợ Công nghệ và Thiết bị của Viện để tổng hợp bố trí sắp xếp.
  • Đơn vị trực thuộc tại Hà Nội được hỗ trợ kinh phí là 3.000.000 đồng / đơn vị.
  • Đơn vị trực thuộc tại các tỉnh được hỗ trợ kinh phí là 5.000.000 đồng / đơn vị.

Đối với các đơn vị không trực tiếp tham gia tại Hội chợ, nhưng có nhu cầu gửi sản phẩm, thiết bị công nghệ, tài liệu khoa học để trưng bày tại gian chung của Viện, đề nghị gửi thông tin: kích cỡ sản phẩm về Ban tổ chức Hội chợ Công nghệ và Thiết bị.

Mọi đăng ký tham gia xin gửi về Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ trước ngày 1/8/2009, điện thoại 04.37912612. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ./.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".