Tin Khoa học - Công nghệ trong nước

Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ X năm 2009

.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam là một trong những giải có uy tín được tổ chức hàng năm, do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với các cơ quan sáng lập quỹ VIFOTEC, nhằm bình chọn những công trình khoa học, công nghệ tiêu biểu.

Năm 2009, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức bình chọn những công trình khoa học, công nghệ tiêu biểu thuộc các lĩnh vực sau:

 • Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông;
 • Cơ khí và tự động hóa;
 • Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống;
 • Công nghệ vật liệu;
 • Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp ly tài nguyên;
 • Công nghệ năng lượng.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ X (2008-2009) được tổ chức định ký 2 năm một lần trên phạm vi toàn quốc nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và được tổ chức theo 6 lĩnh vực sau:

 • Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
 • Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải:
 • Vật liệu, hóa chất, năng lượng;
 • Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường:
 • Y dược;
 • Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc quan tâm và thống báo cho các tập thể, cá nhân nhà khoa học tham gia tích cực vào hoạt động của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2009 và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ X. Thông tin về thể lệ Giải thưởng được thông báo trên website: http://www.vifotec.com.vn

Mọi đăng ký tham gia nộp cho Ban tổ chức trước ngày 30/10/2009 theo địa chỉ:
Quỹ hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)
Địa chỉ: 53 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: 04.38226419 Fax: 04.39434627
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ
Xử lý tin: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".