Tin Khoa học - Công nghệ trong nước

Xuất bản tập bản đồ các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và vùng kế cận

.

Trung tuần tháng 7/2009 Chủ tịch Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ “Xuất bản tập bản đồ (Atlas) các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và vùng kế cận “ (giai đoạn 1) giao cho Nhà Xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ phối hợp với Viện Địa chất và Địa Vật lý biển cùng thực hiện từ 1/4/2009 đến 31/3/2010.

Tập bản đồ gồm 60 bản đồ khổ 53,3 x 63,3 cm, in 6 màu, kèm theo 120 trang chú thích Tiếng Việt và Tiếng Anh. Đây là bộ bản đồ tổng hợp các kết quả nghiên cứu biển của các nhà khoa học Việt Nam trong hơn 30 năm qua, được tuyển chọn từ hơn 300 bản đồ thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu biển.

Tập bản đồ (Atlas) là một hệ thống các bản đồ có mối liên hệ hữu cơ với nhau, bổ sung cho nhau về nội dung, nhằm bảo đảm được ý nghĩa chủng loại và đặc điểm sử dụng của Atlas. Tập bản đồ thực sự là một sản phẩm thống nhất và có giá trị, giúp cho việc nghiên cứu một cách hệ thống về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và vùng kế cận.

Tập bản đồ góp phần chia xẻ thông tin giữa các lĩnh vực, các địa phương cũng như các quốc gia, là tài liệu quý cho thư viện, các ngành, các trường đại học và các tổ chức quốc tế. Đây là một sản phẩm khoa học đã được nghiệm thu, đánh giá hoàn chỉnh để xuất bản dưới dạng một ấn phẩm của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.


Nguồn tin: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Xử lý tin: Quỳnh Trang

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".