Tin Khoa học - Công nghệ trong nước

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần trực thuộc Viện Vật lý địa cầu được thành lập năm 2007. Nhiệm vụ của Trung tâm là nhận các số liệu cũng như thông tin về địa chấn và sóng thần từ các trạm địa chấn quốc gia, khu vực hay từ các trung tâm cảnh báo sóng thần quốc tế, xử lí dữ liệu và đưa vào thực tế Việt Nam rồi chuyển thông tin cho cơ quan chức năng thuộc các bộ, ban ngành và địa phương để đưa ra phương án thích hợp cho từng trường hợp cụ thể.


Sơ đồ hệ thống báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ở Việt Nam

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý địa cầu có quan hệ chặt chẽ với Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, Cơ quan tư vấn sóng thần Bắc Thái Bình Dương và Trung tâm phòng chống thiên tai Châu Á. Trung tâm thường xuyên nhận fax cảnh báo và thu nhận số liệu địa chấn từ các cơ quan trên để phục vụ nhiệm vụ báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ở Việt Nam.

Hiện nay, Viện Vật lí địa cầu đã thực hiện các dự án tăng cường năng lực phục vụ báo tin động đất và cảnh báo sóng thần. Trong đó đáng chú ý nhất là dự án “Tăng cường mạng lưới quan sát động đất phục vụ báo tin động đất và cảnh báo sóng thần” 2009 - 2012.  Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ thống trạm địa chấn (gồm 30 trạm) và Trung tâm xử lí số liệu động đất có khả năng ghi nhận đầy đủ và nhanh chóng xác định thông số của các trận động đất.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã và đang thực hiện các đề tài khoa học phục vụ nhiệm vụ báo tin động đất và cảnh báo sóng thần như:

  • Đánh giá độ nguy hiểm động đất, sóng thần ven biển Việt Nam và đề xuất các biện pháp cảnh báo, phòng tránh.
  • Quy trình công nghệ đánh giá độ nguy hiểm sóng thần và cảnh báo nguy cơ sóng thần trên vùng ven biển Việt Nam (phù hợp yêu cầu của hệ thống cảnh báo khu vực).
  • Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm sóng thần vùng ven biển và hải đảo Việt Nam, đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm nhẹ hậu quả.

Kết quả nghiên cứu của các đề tài nói trên là cơ sở để xây dựng các kịch bản sóng thần, đánh giá rủi ro sóng thần ở các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam.

Nguồn tin: Viện Vật lý Địa cầu
Xử lý tin: Quỳnh Trang

 

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".