Tin Khoa học - Công nghệ trong nước

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu hữu ích từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận

.

Hiện nay tại các nhà máy nhiệt điện sử dụng than, quá trình đốt tạo ra lượng tro và xỉ rất lớn, thường chiếm khoảng 30 - 35% lượng than đưa vào đốt. Hàng năm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân - Bình Thuận thải ra hàng triệu tấn tro xỉ, hầu hết lượng tro xỉ này được thải ra môi trường như một loại rác thải công nghiệp mà chưa có biện pháp xử lý, sử dụng lại nguồn phế thải quý giá này. Nguyên nhân của sự lãng phí này là do chất lượng tro xỉ kém, chưa có công nghệ xử lý tro và ý thức bảo vệ môi trường chưa cao.

Vì vậy, việc nghiên cứu tuyển tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân - Bình Thuận để có thể tận thu triệt để nguồn xỉ, tránh ảnh hưởng đến môi trường là vấn đề cấp thiết. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam đã giao nhiệm vụ “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu hữu ích từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận” Mã số đề tài: VAST03.02-17/18 cho Viện Khoa học Vật liệu thực hiện từ 1/2017-12/2018. Đề tài thuộc hướng khoa học vật liệu do Thạc sỹ Hồ Ngọc Hùng làm chủ nhiệm. Đề tài đã triển khai giải pháp xử lý tro xỉ một cách khép kín, đồng bộ và triệt để nhằm giảm tối đa ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước, kết hợp với tận thu tái sử dụng các sản phẩm sau xử lý như: than thu hồi được tái sử dụng làm nguyên liệu đốt; tro bay sau khi tuyển nổi dùng làm phụ gia cho các ứng dụng ở khâu tiếp theo như Bê tông geopolymer, làm lớp móng mặt đường (kết cấu áo đường) - lớp Subbase và lớp Base, làm phụ gia cho xi măng…

Sau 2 năm thực hiện đề tài đã thu được các kết quả:

  • Đã xây dựng được quy trình công nghệ xử lý khép kín, đồng bộ và triệt để tro xỉ nhà máy nhiệt điện. Đã sử dụng phương pháp tuyển nổi tách ra 3 sản phẩm: sản phẩm than chưa cháy có nhiệt lượng > 5000 Kcal/kg tái sử dụng làm nguyên liệu đốt, xỉ ron được nghiền làm phụ gia cho quá trình sản xuất xi măng, tro bay thu được sử dụng trong sản xuất bê tông geopolymer và công trình giao thông.
  • Đã xây dựng quy trình công nghệ sản xuất geopolymer có mác 300 từ sản phẩm tro bay. Nghiên cứu đánh giá khả năng của bê tông geopolymer khi ngâm trong môi trường biển và ngâm trong hóa chât. Đã đúc ra sản phẩm mảng bê tông liên kế gài tự chèn 3 chiều ứng dụng trong kè biển.
  • Đã nghiên cứu, đánh giá ứng dụng và tính khả thi khi sử dụng tro bay làm phụ gia trong công trình giao thông.

Đề tài đã công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc gia, 01 Giải pháp hữu ích đã được chấp nhận đơn. Ngày 27/02/2019, Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN đã nghiệm thu đề tài và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

Một số hình ảnh của đề tài:

hnhung1
Quá trình tuyển nổi tro xỉ để thu hồi lại than và tro bay ứng dụng các khâu tiếp theo

hnhung2
Bê tông geopolymer liên kế tự gài 3 chiều


Nguồn tin: ThS. Hồ Ngọc Hùng – Viện Khoa học Vật liệu
Xử lý tin: Mỹ Hải

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".