Tin Khoa học - Công nghệ trong nước

Xây dựng phần mềm thuỷ văn, thuỷ lực phục vụ kiểm soát lũ lụt ở Đồng bằng sông Hồng

.

Lũ lụt là một hiện tượng thiên tai nguy hiểm thường xảy ra hàng năm ở đồng bằng sông Hồng và vấn đề kiểm soát lũ lụt là một vấn đề rất cần được quan tâm nghiên cứu. Tập thể Khoa học Nghiên cứu về lũ lụt của Viện Cơ học thuộc Viện KHCNVN đã xây dựng được một số công cụ để phục vụ công tác kiểm soát lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng sông Thái Bình. Cụ thể như sau:

Tên phần mềm Mô tả tóm tắt
IMECH_DBFCRRS Ngân hàng dữ liệu
IMECH_HYDROLOG Tính toán thuỷ văn
IMECH_MARINE Tính toán thuỷ văn
IMECH_1D Thuỷ lực 1D
IMECH _ECOMOD_UFV Thuỷ lực 2D
IMECH_1DBREAK Vỡ đập 1D
IMECH_2DBREAK Vỡ đập 2D
IMECH_ECONOM Mô hình KT-XH
FLOOD_SCENARIO Công nghệ tạo kịch bản lũ
IMECH_1D_ HYDROLOG Tích hợp thuỷ văn và thuỷ lực
IMECH_1D_2D Tích hợp thuỷ lực 1D và 2D
IMECH_1D_BREAK Tích hợp thuỷ lực 1D và mô hình phát triển vết vỡ

Các phần mềm này đã được kết nối với nhau để tạo ra các công cụ phục vụ các bài toán cụ thể của công tác kiểm soát lũ lụt nói chung và kiểm soát lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng nói riêng , và đã được khẳng định thông qua các kết quả ứng dụng. Các công cụ này cho phép:

  • Dự báo được lưu lượng vào các hồ chứa ở thượng nguồn hệ thống sông Hồng
  • Điều hành hệ thống các hồ chứa (Sơn La ,Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang)
  • Dự báo trước mực nước và lưu lượng tại các vị trí quan trọng ở hạ du (Hà Nội, Phả Lại, …).

Trong các công cụ phục vụ kiểm soát lũ lụt thì các phần mềm thủy văn và thủy lực đóng vai trò nòng cốt.


Lưu vực sông Đà trong mô hình thuỷ văn phân bố IMECH_MARINE

  • Mô hình thủy văn có chức năng thu gom nước trên bề mặt các lưu vực từ mưa và tập trung nước ra các sông chính. Mô hình Thuỷ văn là một trong những công cụ hàng đầu của hệ thống các công cụ dự báo và kiểm soát lũ lụt đã được xây dựng, thử nghiệm và khai thác.


Kết quả dự báo trước 36 giờ lưu lượng vào hồ Hoà Bình mùa lũ 2008

  • Mô hình thủy lực có chức năng thu gom nước từ phần mềm thủy văn và diễn toán dòng chảy trên hệ thống sông.


Kết quả dự báo trước 48 giờ lưu lượng vào hồ Hoà Bình bằng IMECH_MARINE cho trận lũ diễn ra từ ngày 04 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2009

Với sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nhà khoa học châu Âu cùng với những nỗ lực của cả tập thể, nhiều trong số những sản phẩm phần mềm nói trên được đánh giá đã đạt trình độ khoa học cao ngang tầm quốc tế. Các kết quả ấy đã được Hội đồng nghiệm thu các cấp xem xét đánh giá và được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao giải thưởng và bằng khen nhân dịp tổng kết 5 năm hoạt động khoa hoc công nghệ 2001-2005.


Tập thể Khoa học Nghiên cứu về lũ lụt của Viện Cơ học

Để biết rõ hơn về kết quả nghiên cứu xây dựng và áp dụng các phần mềm thuỷ văn, thuỷ lực phục vụ kiểm soát lũ lút ở Đồng bằng sông Hồng, xin ấn vào đây.

Nguồn tin: Tập thể Khoa học Nghiên cứu về lũ lụt của Viện Cơ học
Xử lý tin: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".