Tin Khoa học - Công nghệ trong nước

Tập bản đồ Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận

.

Tập bản đồ “Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận” là bộ bản đồ tổng hợp các kết quả nghiên cứu Biển của các nhà khoa học Việt Nam trong hơn 30 năm qua, được tuyển chọn từ hơn 300 bản đồ thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu Biển.

Tập bản đồ (Atlas) là hệ thống các bản đồ, có mối liên hệ hữu cơ với nhau, bổ sung cho nhau về nội dung và hình thức, bảo đảm được ý nghĩa chủng loại và đặc điểm sử dụng, thực sự tạo ra một sản phẩm thống nhất và có giá trị, giúp cho việc nghiên cứu một cách hệ thống về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và vùng kế cận.

Về cấu trúc, Tập bản đồ bao gồm 59 bản đồ khổ 53,3 x 63,3 cm, được chia thành 3 phần chính:

  • Phần 1: Nhóm các bản đồ Địa chất - Địa vật lý biển,
  • Phần 2: Nhóm các bản đồ khí tượng - thuỷ văn Biển,
  • Phần 3: Nhóm các bản đồ đa dạng sinh học Biển và nguồn lợi hải sản.

Nhóm các bản đồ Địa chất - Địa vật lý được biên tập theo tỷ lệ 1:1.000.000 và 1:2.000.000 , bao gồm các bản đồ về độ sâu, địa mạo, địa chất và kiến tạo, diễn đạt bề mặt đáy biển, cấu trúc trong lòng đất dưới đáy biển, các vận động của vỏ Trái Đất, tiềm năng khoáng sản và năng lượng trong lòng đất dưới đáy biển Việt Nam.

Nhóm các bản đồ Khí tượng - Thuỷ văn được biên tập theo tỷ lệ 1: 4.000.000 biểu diễn các quá trình động lực và các yếu tố vật lý hải dương như: dòng chảy, nhiệt độ, và độ mặn nước biển phân bố theo các tầng tiêu chuẩn : 0m, 50m, 150m và lớn hơn, đại diện cho các mùa diễn ra trong năm. Các bản đồ thuỷ triều được mô tả theo không gian phân bố, với các đặc trưng chủ yếu về cường độ, độ cao, cung cấp các dữ liệu khái quát về nguồn năng lượng tái tạo này của vùng biển Việt Nam và kế cận. Các bản đồ về khí tượng biển chủ yếu mô tả các trường khí áp, nhiệt độ không khí theo bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Đây là những yếu tố chính gây tương tác biển - khí, tạo ra hiệu ứng động lực và bối cảnh môi trường biển.

Nhóm các bản đồ Đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản được biên tập theo tỷ lệ 1: 4.000.000 thể hiện các yếu tố đa dạng sinh học biển, như sinh vật nổi, Chlorophyl –a ,các rạn san hô, các bãi cỏ biển, năng suất sinh học biển và các bản đồ về nguồn lợi thuỷ sản,…

Các thông tin về Địa danh và Địa giới hành chính sử dụng trong Tập bản đồ dựa trên Bản đồ hành chính Việt Nam tỷ lệ 1: 2.200.000 (do Nhà xuất bản Bản đồ phát hành năm 2007), đã được cập nhật và được sự thẩm định của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Đây là tập tài liệu tham khảo quý đối với các nhà quản lý và khai thác tài nguyên thiên nhiên, các nhà hoạch định chính sách, các công ty đã và đang có các công trình trên biển như dầu khí, vận tải biển, các cán bộ nghiên cứu, sinh viên các trường đại học, các địa phương ven biển... trong quá trình quản lý và khai thác, nghiên cứu về tiềm năng của biển. Tập bản đồ góp phần chia sẻ thông tin giữa các lĩnh vực, các địa phương cũng như các quốc gia, là tài liệu quý cho thư viện, các ngành, các trường đại học và các tổ chức quốc tế. Đây là một sản phẩm khoa học đã được nghiệm thu, đánh giá hoàn chỉnh để được xuất bản dưới dạng một ấn phẩm của Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ phục vụ nhu cầu tham khảo trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, quy hoạch phát triển và các nhu cầu tham khảo khác.

Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

//

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".