Tin Khoa học - Công nghệ trong nước

Hội thảo khoa học Công nghệ vũ trụ và ứng dụng 2010

.

Trong hai ngày 16 – 17/12/2010, Hội thảo khoa học “Công nghệ vũ trụ và ứng dụng 2010” đã được tổ chức tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với sự tham dự của GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện KHCNVN, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thiếu tướng,TSKH. Nguyễn Quang Bắc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật , Bộ Quốc phòng, Ông Lê Quang Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các Ban chức năng của Viện KHCNVN cùng các nhà khoa học và các cán bộ nghiên cứu tham gia thực hiện các đề tài Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ đến từ các bộ, ngành, các Viện nghiên cứu và các Trường Đại học trong cả nước.


 

Mục tiêu của Hội thảo là báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng Công nghệ vũ trụ theo các nhiệm vụ của “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ vũ trụ đến năm 2020”, qua đó đề xuất các vấn đề liên quan đến phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ tại Việt Nam, thảo luận và xây dựng khung chương trình Khoa học Công nghệ vũ trụ giai đoạn 2011 – 2015, tăng cường hợp tác nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ vũ trụ giữa các cơ quan, bộ, ngành.

Ngày 14/6/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 137/2006/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ vũ trụ đến năm 2020”. Sau 4 năm thực hiện Chiến lược đã đạt được một số thành quả nhất định như sự ra đời của Viện Công nghệ vũ trụ, Uỷ ban Vũ trụ Việt Nam. Nhờ sự thành công của Dự án VINASAT-1 và Dự án Hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Việt Nam (Dự án ENRMS), Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng về cơ sở vật chất và trình độ khoa học và công nghệ vũ trụ. Bên cạnh đó, các dự án khác cũng đang được triển khai hiệu quả như Dự án VINASAT-2, Dự án  “Vệ tinh nhỏ Việt Nam quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai” (VNREDSat-1) và Dự án “Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thuỷ sản bằng công nghệ vệ tinh” (MOVIMAR). Có thể khẳng định, sau 4 năm ra đời và thực hiện, Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ vũ trụ đến năm 2020 đã ghi tên Việt Nam trên bản đồ Công nghệ vũ trụ thế giới.

Chương trình Khoa học và Công nghệ vũ trụ là một trong các nội dung nhiệm vụ của “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ vũ trụ đến năm 2020” do Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện. Trong giai đoạn khởi động (2008 – 2010) , Chương trình đang triển khai thực hiện 19 đề tài theo 5 nhóm chính: công nghệ vệ tinh (bao gồm cả phần không gian và phần mặt đất), phương tiện phóng, ứng dụng công nghệ vũ trụ (viễn thám, GPS, GIS), các nghiên cứu cơ bản về KHCN vũ trụ và xây dựng tiềm lực về cơ sở pháp lý.

Trong phiên toàn thể, Hội thảo đã nghe trình bày bốn báo cáo tổng quan, cụ thể:

  • Báo cáo tình hình triển khai chiến lược công nghệ vũ trụ đến nay do GS.TS. Trần Mạnh Tuấn trình bày.
  • Báo cáo tình hình triển khai và khung chương trình Công nghệ vũ trụ do GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn trình bày.
  • Vấn đề xây dựng pháp luật về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hoà bình do PGS.TS. Nguyễn Bá Diến trình bày. 
  • Tình hình khai thác vệ tinh VINASAT-1 trong thông tin truyền thông do TS. Vũ Văn San trình bày.


GS.TS. Trần Mạnh Tuấn trình bày báo cáo về tình hình triển khai chiến lược công nghệ vũ trụ

Tại phiên kỹ thuật, Hội thảo được chia thành hai tiểu ban làm việc là Tiểu ban “Công nghệ vũ trụ” và Tiểu ban “Ứng dụng công nghệ vũ trụ” diễn ra trong ngày 16/12/2010 với 34 báo cáo được trình bày.

Trong ngày 17/12, Hội thảo đã tiến hành thảo luận bàn tròn về Khung chương trình Khoa học công nghệ. Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận nhiều nhất trong Hội nghị bàn tròn là vấn đề đào tạo. Nhân lực là vấn đề sống còn cho sự phát triển của một ngành, vì vậy việc đào nguồn nhân lực làm việc cũng như các chuyên gia bậc cao mang tính chất quyết định đối với sự phát triển của ngành khoa học công nghệ vũ trụ của Việt Nam. Bên cạnh đó, việc giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ vũ trụ cũng cần được đẩy mạnh, đặc biệt là tại các nhà trường phổ thông. Nhiều đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề xã hội hoá việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ tại Việt Nam.


Hội nghị thảo luận bàn tròn về Công nghệ vũ trụ và ứng dụng 2010

Kết thúc Hội thảo, GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn đánh giá Hội thảo về Công nghệ Vũ trụ và Ứng dụng 2010 là hội thảo chuyên đề đầu tiên về khoa học công nghệ vũ trụ đã diễn ra ngắn gọn, bổ ích và đã thảo luận về những vấn đề mang tính chất định hướng chung cho chiến lược phát triển của ngành trong thời gian sắp tới. GS. Nguyễn Khoa Sơn cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu để trong tương lai sẽ tổ chức những Hội thảo về Khoa học Công nghệ vũ trụ quy tụ được đông đủ các thành phần hơn với chất lượng cao hơn.

Tin và ảnh: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".