Tin Khoa học - Công nghệ trong nước

Công nghệ tẩy độc đất nhiễm nặng chất diệt cỏ/dioxin bằng phân hủy sinh học

Từ năm 1999 đến năm 2009, các nhà khoa học Viện Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu một số công nghệ để  tẩy độc đất nhiễm nặng chất diệt cỏ/dioxin bằng phân hủy sinh học (bioremediation) ở căn cứ quân sự của Mỹ nguỵ cũ tại Đà Nẵng. Kết quả cho thấy ở các qui mô phòng thí nghiệm đến  pilot hiện trường từ 0,5 – 100 m3 hiệu quả khử độc đạt từ 40 – 100 pgTEQ/ ngày.

Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuyển khoáng Toàn quốc lần III

Ngày 18/6/2010, tại Hội trường Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuyển khoáng Toàn quốc lần III đã được tổ chức với chủ đề “Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ trong chế biến và sử dụng khoáng sản góp phần phát triển bền vững tài nguyên khoáng sản Việt Nam” do TS. Nguyễn Đức Quý, Chủ tịch Hội tuyển khoáng Việt Nam chủ trì.

Phát hiện thêm một loài rắn mới ở tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Năm 2010 được Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (IUCN) chọn là năm đa dạng sinh học nhằm thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và tăng cường hỗ trợ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Ở Việt Nam, chỉ trong 6 tháng đầu năm đã có hàng loạt loài mới được công bố. Riêng lĩnh vực nghiên cứu về bò sát và ếch nhái đã liên tục có phát hiện mới gồm 6 loài mới cho khoa học và 2 loài lần đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam. Gần đây nhất, một loài mới thuộc giống rắn Mai gầm Calamaria vừa được công bố dựa vào mẫu chuẩn thu được ở khu vực rừng Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Loài rắn mới có tên là Rắn mai gầm sáng Calamaria sangi Nguyen, Koch & Ziegler, 2010. Mẫu chuẩn của loài này được thu thập trong chuyến khảo sát về đa dạng sinh học tại tỉnh Kon Tum năm 2001 với sự tài trợ của WWF Đông dương. Tên của loài rắn này đặt theo tên của TS. Nguyễn Văn Sáng (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật), nhằm ghi nhận những đóng góp của ông cho nghiên cứu bò sát và ếch nhái ở Việt Nam nói chung và về rắn nói riêng.

Năm quốc tế Đa dạng sinh học 2010: Đa dạng sinh học là sự sống, đa dạng sinh học là cuộc sống của chúng ta

Liên Hợp quốc tuyên bố năm 2010 là Năm quốc tế về Đa dạng sinh học, với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học và các tác động do suy thoái đa dạng sinh học. Đây cũng là năm đánh giá việc thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ về đa dạng sinh học đến năm 2010 đã được các quốc gia thành viên tham gia Công ước Đa dạng sinh học và các nguyên thủ quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Phát triển bền vững tại Johannesburg năm 2002 cam kết.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".