Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Phát động phong trào thi đua 2009

.

Trong không khí tưng bừng đón mừng năm mới 2009 và phấn khởi trước những kết quả, thành tích công tác năm 2008, hưởng ứng phong trào thi đua của cả nước và thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác thi đua, ngày 02/1/2009, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2008 và Triển khai kế hoạch năm 2009 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2009 trong toàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

I. Mục tiêu
Khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và trong công tác quản lý trong toàn Viện KH&CN Việt Nam, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 như đã nêu trong báo cáo tổng kết công tác năm 2008 và phương hướng kế hoạch 2009.
II. Nội dung thi đua
1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ KHCN được Chính phủ giao thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2020; Chương trình biển Đông và hải đảo, các nhiệm vụ trong chiến lược quốc gia về nghiên cứu và ứng dụng vũ trụ, dự án xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại Hà Nội và một số công trình khác ở miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh.
2. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ cấp nhà nước, các đề tài độc lập, các đề tài hợp tác theo Nghị định thư, các nhiệm vụ khoa học - công nghệ đặc biệt có ý nghĩa như: bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, cảnh báo động đất, sóng thần và các công trình trọng điểm khác.
3. Tiếp tục thực hiện các đề tài cấp Viện theo các hướng ưu tiên, kết thúc nghiệm thu đề tài trọng điểm cấp Viện, thực hiện một số đề tài độc lập theo hướng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu vùng xa và tham gia các chương trình quốc gia khác; đẩy mạnh công tác ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống đặc biệt là các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn... phục vụ phát triển bền vững.
4. Xây dựng cơ sở vật chất và phát triển tiềm lực khoa học
Tập trung nguồn vốn vào các dự án xây dựng cơ bản, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Viện, đẩy mạnh tiến độ thực hiện Khu sản xuất Thử nghiệm công nghệ Nghĩa Đô, Khu Nghiên cứu thực nghiệm tại Tp. Hồ Chí Minh, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và một số cơ sở nghiên cứu trong Viện KH&CNVN.
5. Một số trọng tâm trong công  tác quản lý - tổ chức và kế hoạch.
Tiếp tục kiện toàn và củng cố các cơ quan nghiên cứu - triển khai theo Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005  và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ; xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và năng lực quản lý, đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ mới; quán triệt và chấp hành nghiêm túc Luật Ngân sách và Luật Khoa học và Công nghệ, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng; tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án đầu tư chiều sâu. Tích cực triển khai, sắp xếp và chuyển đổi doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết TW3 khoá 9 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ đẩy mạnh công tác thông tin tư liệu để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai công nghệ.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Viện năm 2009 và các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, Viện KH&CNVN quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác thi đua với khẩu hiệu “Đoàn kết, hợp tác, tự chủ, trí tuệ, sáng tạo, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh”.
Hưởng ứng phong trào phát động thi đua năm 2009 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị đăng ký thi đua theo hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng tại Quyết định số 1700/QĐ-KHCNVN ngày 05/11/2004 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Chủ tịch Viện qua Văn phòng Viện, thời gian từ ngày 02/1/2009 đến hết tháng 3/2009.
CHỦ TỊCH VIỆN KH&CN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐ-KT
Châu Văn Minh

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".