Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

.

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngày 16 tháng 12 năm 2016, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội, và hai cầu trực tuyến tại tp Hồ Chí Minh và Nha Trang, với sự tham dự của gần 500 đại biểu thuộc các thành phần được mời/triệu tập: các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Viện Hàn lâm, các đồng chí Lãnh đạo ở các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm từ cấp Phó trưởng phòng trở lên, các đồng chí cấp Ủy viên từ cấp Chi ủy trở lên, các báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp Viện Hàn lâm, Thường trực Công đoàn và Đoàn Thanh niên; đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị và đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tham dự.

dang3
Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm khai mạc Hội nghị và quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết đã ban hành tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Tại Hội trường lớn của Viện Hàn lâm ở Hà Nội, đồng chí Châu Văn Minh đã phát biểu khai mạc Hội nghị và báo cáo các nội dung cơ bản mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII đã ban hành: Nghị quyết số 04-NQ/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 05-NQ/TW về về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06-NQ/TW về hội nhập kinh tế quốc tế và giữ vững ổn định chính trị-xã hội. Đồng chí đã đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập Nghị quyết, xem việc học tập quán triệt Nghị quyết phải là việc của mọi người, ở mọi nơi, mọi lúc, đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần học tập, quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện và tin tưởng rằng với trí tuệ và sự thẳng thắn, với tình đồng chí đồng nghiệp chân thành, Đảng ủy Viện Hàn lâm sẽ góp sức cùng toàn Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW 4.

dang4
Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, báo cáo chi tiết những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đồng chí Trần Hồng Hà đã trình bày chi tiết các nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, tập trung phân tích các nội dung của Nghị quyết số 04-NQ/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với những ví dụ thực tế sinh động, thuyết phục.

dang1
Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng bộ Viện Hàn lâm lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hà Nội, cầu truyền hình Tp Hồ Chí Minh và Nha Trang

dang2
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Hội trường lớn nhà A1, Viện Hàn lâm KHCNVN, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và được các đại biểu tham dự tiếp thu hiệu quả. Kết quả học tập quán triệt được thể hiện qua các bản thu hoạch nêu rõ sự nhận thức của cá nhân về các nội dung cơ bản của các Nghị quyết và những ý kiến liên hệ bản thân. 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã mang tinh thần của Hội nghị để tiếp tục quán triệt ở đơn vị mình và triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.


Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Minh Tâm

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".