Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017

.

Ngày 26/12/2016, Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017. Tham dự Hội nghị có GS.VS Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện và các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

tkdang2016Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước cũng như của Viện Hàn lâm KHCNVN; Đảng ủy Viện Hàn lâm đã thống nhất lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã được thông qua tại các Hội nghị BCH và quyết nghị tại các cuộc họp Ban thường vụ. Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thông qua chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc; lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017.

Về nghiên cứu khoa học và công nghệ: Năm 2016, Viện Hàn lâm đã triển khai thực hiện hơn 450 nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp.

Về hoạt động đào tạo nhân lực, khoa học công nghệ: Đã chỉ đạo tiếp nhận trường Đại học Khoa học và Công nghệ từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Viện Hàn lâm; ổn định hoạt động của Học viện Khoa học và Công nghệ. Hiện nay, Viện Hàn lâm đang đào tạo 735 nghiên cứu sinh, 332 cao học, 481 thạc sĩ. Cử 54 viên chức tham dự lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Nghiên cứu viên cao cấp; 78 viên chức tham dự lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Nghiên cứu viên chính và 02 viên chức tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ Giám sát, đánh giá đầu tư.

Về tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ trong đời sống sản xuất: Năm 2016, Viện Hàn lâm tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương và các Bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng triển khai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, qua đó không ngừng nâng cao vai trò và uy tín của Viện Hàn lâm.

Về công tác phát triển tiềm lực: Năm 2016, Viện Hàn lâm đã triển khai thực hiện 26 nhiệm vụ xây dựng cơ bản, trong đó có một số dự án trọng điểm như Khu Ươm tạo công nghệ Viện Hàn lâm, PTN trọng điểm cấp VAST về Dioxin, Đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định AND hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, PTN Kim loại-Đất hiếm của Viện Khoa học vật liệu, …

Đối với công tác hợp tác quốc tế, thông tin, xuất bản, hội nghị, tôn vinh: Năm 2016, Viện Hàn lâm tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học công nghệ với các đối tác trong khu vực và trên thế giới (Nhật Bản, Mỹ, Nga, Pháp, Hàn Quốc, …)

Tính đến tháng 11/2016, cán bộ của Viện Hàn lâm đã xuất bản trên 2.000 công trình khoa học, trong đó có 996 bài báo quốc tế (tăng 24,2% so với năm 2015). Đặc biệt, số công bố trên các tạp chí Quốc tế ISI (SCI và SCI-E) là 742 bài (tăng 26,1% so với năm 2015); đã xuất bản 39 sách chuyên khảo và 28 văn bằng sở hữu trí tuệ (tăng gấp đôi so với năm 2015). Duy trì xuất bản 12 tạp chí chuyên ngành, trong đó tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience an Nanotechnology là tạp chí đầu tiên của Việt Nam được công nhận tiêu đạt tiêu chuẩn SCI năm 2016; hai tạp chí Vietnam Journal of Mathematics và Acta Mathematica Vietnamica đã đạt tiêu chuẩn SCOPUS.

Đã chỉ đạo tổ chức long trọng, thành công Lễ trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần đầu tiên năm 2016 và chỉ đạo tham gia Techmart Hà Nội năm 2016 với 17 gian hàng.

tkdang2016.1

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương phướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017

Về công tác chính trị tư tưởng: Đảng ủy Viện Hàn lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng; chỉ đạo các cấp ủy triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tổ chức tuyên truyền nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn… Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện Hàn lâm.

Tổ chức thành công Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2016 đạt chất lượng, hiệu quả cao với sự tham dự của gần 140 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm, các đồng chí Bí thư, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Viện Hàn lâm, việc thực hiện công tác cán bộ, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định của Nhà nước. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 01 Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; thông qua nghị quyết chuẩn y kiện toàn cấp ủy các cấp để kịp thời lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Đã chỉ đạo hoàn thành công tác xét đặc cách nâng hạng NCV lên NCVC đợt 2016 cho các cán bộ nghiên cứu của Viện Hàn lâm.

Năm 2016, đã xét, đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 06 đồng chí; thông qua nghị quyết kết nạp đảng cho 85 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 76 đảng viên dự bị; đóng dấu kiểm tra kỹ thuậ thẻ đảng viên lần thứ 3 cho 1.054 đảng viên…

Về công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Năm 2016, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiến hành giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Viện Hàn lâm và giám sát trực tiếp tại 10 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Đảng ủy cũng đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 05 tổ chức đảng trực thuộc.

Ngoài ra, lãnh đạo Đảng ủy Viện luôn quan tâm, chú trọng vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng, củng cố các đoàn thể quần chúng (như Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh), tạo điều kiện để các đoàn thể trong Viện đẩy mạnh các hoạt động nhằm bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên cũng như thi đua tuyên truyền, chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017: Năm 2017 là năm triển khai mạnh mẽ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2017-2020), Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2017-2022. Đảng bộ Viện Hàn lâm và cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cũng như công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện tốt 04 nghị quyết của Ban Thường vụ về công tác Thanh niên Viện Hàn lâm; Công tác đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học công nghệ; Nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết về đẩy mạnh công tác triển khai ứng dụng tại Viện Hàn lâm.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệm nhiệm vụ mà Chiến lược phát triển khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời khẳng định Đảng ủy Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung trong toàn Viện nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

IMG 0010

Chụp ảnh lưu niệm

Thanh Hà

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".