Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Lễ ký kết Hợp đồng các đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 thực hiện từ năm 2016

.

Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số: KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016-2020). Thông qua các Hội đồng tư vấn phản biện của các Bộ, ngành và của Chương trình, đồng thời qua thẩm tra của Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngày 29/12/2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đã phê duyệt Quyết định 2162/QĐ-VHL về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí và thời gian thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

Ngày 14/01/2017, tại Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng các đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2016. Tham dự Lễ ký kết có GS.VS.Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016-2020; TS.Nguyễn Đình Kỳ, Phó Chủ nhiệm kiêm Chánh Văn phòng Chương trình; PGS.TS.Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHVN, UV Ban Chủ nhiệm Chương trình; Ông Lê Quang Thành, Vụ trưởng Vụ KHXHTN, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Vụ trưởng Vụ KHTH, Bộ Khoa học và Công nghệ; PGS.TS.Đặng Xuân Phong, Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Phó Chánh văn phòng Chương trình cùng đại diện các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài.

Mở đầu buổi lễ, PGS.TS.Đặng Xuân Phong, Phó Chánh văn phòng Chương trình công bố Quyết định 2162/QĐ-VHL ngày 29/12/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí và thời gian thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

Danh mục các đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2016:

TT Tên nhiệm vụ Mã số Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài
1 Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng lưu giữ và khai thác hiệu quả tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên. TN16/T01 Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt
2 Tăng cường hiệu quả giải pháp bổ cập và dâng cao mực nước ngầm giải quyết khó khăn về nước cho mùa hạn trong các thành tạo bazan khu vực Tây Nguyên. TN16/T02 Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam TS. Vũ Thị Minh Nguyệt
3 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng vùng biên giới Tây Nguyên và tạo sản phẩm hàng hóa từ nguồn dược liệu bản địa TN16/T03 Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế GS.TS. Phạm Gia Khánh
4 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tuyển chọn, nhân nuôi; xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm trong chăn nuôi heo rừng, bò sữa, bò thịt tại khu vực Tây Nguyên. TN16/C01 Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam PGS.TS. Hoàng Nghĩa Sơn
5 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh CAFE-HTD01 và HOTIEU-HTD03 và sử dụng tích hợp các chế phẩm sinh, hóa học nhằm phát triển hiệu quả và bền vững cây cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên. TN16/C02 Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam TS. Hà Việt Sơn
6 Xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới TN16/X01 Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam PGS.TS. Bùi Nhật Quang

 

taynguyen.1 taynguyen.2
taynguyen.3 taynguyen.4
taynguyen.5 taynguyen.6

Hình ảnh ký kết hợp đồng với các chủ nhiệm đề tài

Phát biểu tại buổi lễ, GS.VS.Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 gửi lời chúc mừng tới chủ nhiệm đề tài và các cơ quan chủ trì vừa được ký hợp đồng. Giáo sư cũng bày tỏ mong muốn các đề tài tập trung, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện đề tài. Bên cạnh đó, văn phòng Chương trình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, giúp đỡ các đề tài, thực hiện thắng lợi Chương trình Tây Nguyên 2016-2020.

Thanh Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".