Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và tập huấn công tác Đảng năm 2017

.

Trong thời gian từ ngày 27 đến ngày 29/6/2017, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức "Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và tập huấn công tác Đảng năm 2017"; đồng thời, tổ chức "Hội nghị quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5, Khóa XII". Tham dự hội nghị có GS. Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phan Văn Kiệm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, cùng 135 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm, các đồng chí Bí thư, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm; Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tham dự hội nghị, quán triệt các nghị quyết và tập huấn về công tác xây dựng Đảng.

taphuandang.1

Toàn cảnh hội nghị

Chiều ngày 27/7/2017 đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đặng Việt Tiến, Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm đã thay mặt Ban Chấp hành trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 với một số nội dung chính như sau:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy Viện Hàn lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, kế hoạch-tài chính, về hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, triển khai ứng dụng. Chỉ đạo thực hiện việc phân bổ, giao kế hoạch dự toán ngân sách năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc và các nhiệm vụ chung của Viện Hàn lâm; bảo vệ kế hoạch của Viện Hàn lâm với các bộ, ngành; chỉ đạo Học viện Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức đào tạo theo quy định của Nhà nước.

Về công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng: Đảng ủy Viện Hàn lâm thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và phát động phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức quán triệt 03 nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối; chỉ đạo tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 110 quần chúng ưu tú và 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 70 đảng viên mới.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Đảng ủy Viện Hàn lâm đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn tham gia Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; đang triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo Viện Hàn lâm giai đoạn 2016-2020, quy hoạch các chức danh lãnh đạo Viện Hàn lâm giai đoạn 2021-2025; quy hoạch các cấp ủy trực thuộc và quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2020-2025; dự kiến hoàn thành vào ngày 5/7/2017.

Công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc, chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, kết nạp đảng viên mới, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng,.. đã được Ban Thường vụ thảo luận thông qua, ra nghị quyết.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã họp định kỳ theo Quy chế làm việc và Chương trình công tác, tham mưu, đề xuất và triển khai các nội dung công tác như: xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và tham mưu cho Đảng ủy Viện Hàn lâm về Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2017…; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Quy định 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư khóa XI về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cán bộ, đảng viên.

Về công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng: Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã thường xuyên quan tâm, chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động đạt hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017: Đảng ủy Viện Hàn lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch năm 2017; tiếp tục chỉ đạo triển khai hoạt động của 02 Trung tâm khoa học dạng II do UNESCO bảo trợ về Toán và Vật lý.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; chỉ đạo tốt việc tham mưu, đề xuất công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo theo phân cấp quản lý và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo quy định.

Cũng trong chiều ngày 27/6/2017, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã long trọng tổ chức trao tặng Bằng khen, Kỷ niệm chương của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy Viện Hàn lâm đối với các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đảng năm 2016.

taphuandang.2

Tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”

taphuandang.3

Tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tuyên dương chi bộ tiêu biểu nhân Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

taphuandang.4

Tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc khen thưởng đảng viên năm 2016

taphuandang.6

Tặng Bằng khen của Đảng bộ Viện Hàn lâm khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016

Trong 2 ngày 28-29/6/2017, đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2017.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS. Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm nêu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của hội nghị lần này; về tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt các nghị quyết của đảng; về tác dụng thiết thực của việc tập huấn công tác đảng; và nêu rõ hội nghị còn là dịp tốt để các đồng chí lãnh đạo đảng, các cấp ủy viên và các đồng chí chuyên trách công tác đảng trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác.

 

taphuandang.8

Đồng chí Trần Hồng Hà quán triệt Nghị quyết TW 5, Khóa XII

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, báo cáo viên cấp Trung ương quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Đồng chí Trần Hồng Hà cũng đã dành thời gian trình bày chuyên đề về nghiệp vụ công tác dân vận với những quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc và các giải pháp thực hiện phù hợp. Hội nghị còn được nghe các chuyên đề về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng do đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm truyền đạt; nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng đảng và nghiệp vụ công tác tuyên giáo do đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt... Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và được giải đáp nhiều vấn đề liên quan trong công tác đảng thực tế tại đơn vị.

Hội nghị đã thành công rất tốt đẹp sau hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc, chất lượng, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu và báo cáo viên.

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Thanh Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".