Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Tặng cờ thi đua năm 2008

.

Căn cứ Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thướng và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Theo biên bản xét thi đua khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 24/12/2008 và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 25/12/2008, GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký quyết định số 2133/QĐ-KHCNVN về việc tặng cờ thi đua năm 2008 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho các đơn vị sau:

1. Ban Hợp tác quốc tế
2. Viện Hóa học
3. Viện Địa lý
4. Viện Khoa học vật liệu
5. Viện Công nghệ sinh học
6. Viện Cơ học và Tin học ứng dụng./.
Cung cấp và xử lý tin: Bùi Văn Dũng
Văn phòng Viện KH&CN Việt Nam

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".