Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Tặng Bằng khen cho Tập thể xuất sắc năm 2008

.

Căn cứ Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thướng và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Theo biên bản xét thi đua khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 24/12/2008 và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 25/12/2008, GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký quyết định số 2136/QĐ-KHCNVN về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho 17 tập thể, phòng nghiên cứu, quản lý khoa học – công nghệ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2008:
1. Trung tâm Điện tử học lượng tử, Viện Vật lý
2. Tập thể Hóa Terpenoid, Viện Hóa học
3. Phòng Sinh thái môi trường nước, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
4. Phòng Tài nguyên nước cửa sông và Biển, Viện Địa lý
5. Phòng Magma, Viện Địa chất
6. Phòng Vật lý vật liệu từ và Siêu dẫn, Viện Khoa học vật liệu
7. Phòng Các hệ quản trị dữ liệu, Viện Công nghệ thông tin
8. Phòng Kỹ thuật di truyền, Viện Công nghệ sinh học
9. Phòng Công nghệ điện hóa môi trường, Viện Công nghệ môi trường
10. Phòng Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Công nghệ hóa học
11. Phòng Viễn thám ứng dụng, Viện Công nghệ vũ trụ
12. Phòng Vi sinh ứng dựng, Viện Sinh học nhiệt đới
13. Phòng Vật liệu phụ gia dầu khí, Viện Khoa học vật liệu ứng dụng
14. Phòng Hóa phân tích và Triển khai công nghệ, Viện Nghiên cứu và Ứng  dụng công nghệ Nha Trang
15. Phòng Chế tác và Thiết kế trưng bày, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
16. Phòng Thủy hải văn công trình, Viện Vật lý tại Tp. Hồ Chí Minh
17. Phòng Vật liệu cao su và dầu nhựa thiên nhiên, Viện Kỹ thuật nhiệt đới./.
Cung cấp và xử lý tin: Bùi Văn Dũng
Văn phòng Viện KH&CN Việt Nam

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".