Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2008

.

Căn cứ Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thướng và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Theo biên bản xét thi đua khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 24/12/2008 và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 25/12/2008, GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký quyết định số 2134/QĐ-KHCNVN về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2008:
1. Trần Văn Hưng, Ban Kế hoạch – Tài chính
2. Võ Kiên Cường, ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
3. Bùi Hồng Long, Viện Hải Dương học
4. Nguyễn Thế Tiệp, Viện Địa chất và Địa vật lý biển
5. Lê Trần Bình, Viện Công nghệ sinh học
6. Đặng Đình Kim, Viện Công nghệ môi trường
7. Hồ Sơn Lâm, Viện Khoa học vật liệu ứng dụng
8. Bùi Minh Lý, Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Nha Trang
9. Hoàng Thái Lan, Viện Vật lý tại Tp. Hồ Chí Minh/.
Cung cấp và xử lý tin: Bùi Văn Dũng
Văn phòng Viện KH&CN Việt Nam

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".