Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Quyên góp ủng hồ đồng bào vùng bị bão lụt năm 2009

.

Cơn bão số 9 vừa qua tràn qua các tỉnh miền Trung đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của cho đồng bào miền Trung, Tây Nguyên. Hiện nay, trên cả nước, những phong trào vận động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vùng bị bão lụt do cơn bão số 9 đã đổ bộ vào gây hậu quả nặng nề và thực hiện hướng dẫn số 271/HD-CĐVNVN về Tổ chức hoạt động xã hội tình nghĩa; Chủ tịch Viện và Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học và Công đoàn Việt Nam đã ra Công văn số 1202/KHCNVN-VP đề nghị:

  • Thủ trưởng và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vận đồng toàn thể cán bộ, viên chức và công đoàn viên trong đơn vị với tinh thần tự nguyện mỗi người đóng góp tổi thiểu 01 ngày lương để ủng hộ;

  • Số tiền thu được gửi về Văn phòng Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 15/10/2009.

    Viện KHCNVN và Công đoàn Viện KHCNVN rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể cán bộ, viên chức và công đoàn viên trong Viện.

    Toàn văn Công văn số 1202-KHCNVN-VP về việc quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt năm 2009.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".