Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Đóng góp xây dựng Trang thông tin điện tử Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

.

Hiện nay, Trang Thông tin điện tử mới của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động, phổ biến kịp thời các thông tin hoạt động của Viện KH&CN VN, đồng thời cung cấp các thông tin về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

Ngày 10/8/2009, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có công văn số 958/KHCNVN-VP đề nghị các đơn vị trực thuộc cử cán bộ làm cộng tác viên cho TTTĐT Viện KH&CN VN. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện công văn nói trên, cử cán bộ làm cộng tác viên cho TTTĐT. Phòng Chuyên trách TTTĐT đôn đốc các đơn vị và báo cáo tình hình thực hiện lên Lãnh đạo Viện trước ngày 30/10/2009.

Để có được thông tin phong phú, đầy đủ và chính xác, Trang Thông tin điện tử (TTTĐT) Viện KH&CNVN rất cần nhận được sự cộng tác từ các nhà khoa học trong Viện, theo một trong hai hình thức sau đây:

  • Trực tiếp viết tin bài về hoạt động và kết quả nghiên cứu khoa học của cá nhân, hoặc đơn vị mình gửi cho Ban Biên tập TTTĐT để xem xét, xử lý và công bố. Sau khi bài viết được chấp nhận công bố, cán bộ Phòng chuyên trách TTTĐT sẽ liên hệ trực tiếp với tác giả để thanh toán nhuận bút theo quy định.
  • Liên hệ trực tiếp với Phòng chuyên trách TTTĐT, đề nghị cử phóng viên đến thu thập thông tin, viết bài, đưa lên TTTĐT.

Nhận thấy mạng thông tin Internet và TTTĐT đang là một trong những phương tiện hữu hiệu để truyền bá thông tin về hoạt động của Viện tới đông đảo nhân dân trong cả nước, Lãnh đạo Viện KH&CNVN xem những bài viết có nội dung khoa học trên TTTĐT của Viện như một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá phong trào và thành tích hoạt động khoa học gắn liền với đời sống, xã hội của các đơn vị. Lãnh đạo Viện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm tới công tác này, chỉ đạo đơn vị mình tích cực đóng góp cho TTTĐT của Viện, đồng thời cũng chủ động xây dựng và hoàn thiện TTTĐT của đơn vị mình.

Để có thông tin chi tiết liên quan đến TTTĐT, các đơn vị liên hệ theo địa chỉ: Lê Quỳnh Trang, Trung tâm Tin học, điện thoại (04) 37914773, di động: 0914 368 787, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ./.

Toàn văn Công văn số 1239-KHCNVN-VP về việc đóng góp xây dựng Trang thông tin điện tử Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nguồn tin: Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Viện KHCNVN
 Xử lý tin: Quỳnh Trang

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".