Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Đón đoàn Công tác tổng kết Chỉ thị 39-CV/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến

.

Sáng ngày 22/10/2009, Đoàn công tác tổng kết Chỉ thị 39-CV/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến đã đến làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thành phần đoàn công tác bao gồm đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung Ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung Ương (Trưởng đoàn), Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Cục trưởng Cục X15, đồng chí Dương Bá Thành, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung Ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Câu, Quyền Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung Ương, đồng chí Ngô Xuân Bình, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công An, đồng chí Nguyễn Mạnh Vui, Chuyên viên chính Ban Thi đua - Khen thưởng Trung Ương. Về phía Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham gia đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Viện, đồng chí Hà Duy Ngọ, Phó Bí thư Đảng Uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, đồng chí Lê Đình Thảo, Chủ tịch Công Đoàn, Chánh văn phòng Viện và đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Chánh Văn phòng Viện.


 

Mở đầu buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng Uỷ, đồng chí Hà Duy Ngọ, Phó Bí thư Đảng Uỷ Viện KHCNVN đã báo cáo với Đoàn công tác tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Báo cáo tập trung vào kết quả đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến đi đôi với việc đổi mới công tác khen thưởng tại Viện KHCNVN. Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo, quán triệt sâu sát của Đảng Uỷ và Ban lãnh đạo Viện, công tác thi đua khen thưởng của Viện KHCNVN được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và được các tổ chức chính quyền, cán bộ, viên chức toàn Viện tham gia hưởng ứng tích cực, tạo nên sức mạnh, khơi dậy phong trào phát huy nội lực, tiềm năng sáng tạo các nhà khoa học, góp phần xây dựng những tập thể vững mạnh đồng thời cũng đóp góp vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, bản báo cáo cũng chỉ ra những phương hướng, nhiệm vụ cũng như một số đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng  phong trào thi đua, yêu nước, bồi dưỡng cá nhân điển hình tại Viện KHCNVN trong giai đoạn 2010 - 2015.

Sau phần báo cáo tổng kết, các thành viên Đoàn công tác và đại diện Viện KHCNVN đã có những trao đổi cụ thể về công tác thi đua khen thưởng của Viện KHCNVN như mô hình tổ chức, quy chế, triển khai thực hiện tại các đơn vị, quỹ thi đua khen thưởng…

Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 39 đánh giá cao Báo cáo tổng kết của Viện KHCNVN được thực hiện rất công phu, phản ánh đầy đủ diện mạo của công tác thi đua khen thưởng của Viện và các đơn vị trực thuộc. Theo đồng chí Trần Thu Hà, Trưởng đoàn công tác, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, nhận thức của Cấp Ủy Đảng và các cán bộ của các đơn vị trực thuộc Viện KHCNVN về công tác thi đua khen thưởng được nâng lên rõ rệt và công tác chỉ đạo Nghị quyết này được thực hiện tương đối bài bản. Với đặc thù là cơ quan có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ với lực lượng đông các nhà khoa học, Ban lãnh đạo Viện xác định rõ thi đua là công cụ sắc bén để quản lý, động viên khích lệ các tập thể, cá nhân hăng say lao động và đạt được thành tựu trong công tác nghiên cứu. Trong phong trào thi đua tại các đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong  việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị luôn gắn liền với nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học. Hội đồng thi đua của Viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình, có hình thức động viên khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ, động viên và nhân rộng những điển hình tiên tiến này.

Tin và ảnh: Quỳnh Trang

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".