Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Chuẩn bị nội dung hợp tác khoa học và công nghệ với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

.

Nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực khoa học - công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam vào việc giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung của đất nước.
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam dự kiến xây dựng chương trình hợp tác Khoa học - Công nghệ trên cơ sở 3 nội dung như sau:

1. Hợp tác về nghiên cứu:

a) Lĩnh vực Công nghệ Sinh học:

- Xây dựng bản đồ gen một số cây trồng chủ lực (lúa,...);

- Công nghệ vi sinh trong sản xuất chế phẩm chăm sóc cây trồng và bảo vệ thực vật;

- Công nghệ vi sinh trong xử lý môi trường.

b) Khoa học trái đất, viễn thám, khoáng vật học, phát sinh học đất, bản đồ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên đất;

c) Lĩnh vực môi trường;

d) Sinh thái Tài nguyên.

- Đánh giá định loại nguồn gen cây trồng;

- Khai thác nguồn gen.

e) Vật liệu mới;

- Vật liệu tự huỷ, giữ nước, vật liệu khay bầu;

- Công nghệ Nano trong sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

f) Phân tích chất lượng

2. Hợp tác trong liên kết đào tạo sau đại học.

3. Hợp tác trong công tác tư liệu, thông tin:

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị có liên quan đăng ký, chuẩn bị những vấn đề cụ thể theo các nội dung hợp tác trên và đề xuất những nội dung mới.

Mọi thông tin gửi về Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam qua Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ, trước ngày 10/12/2009, điện thoại 04.37916340/ 37912612./.

Toàn văn Công văn số 1457/KHCNVN-UWDTKCN ngày 19 tháng 11 năm 2009.

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ
Xử lý tin: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".