Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019

.

Ngày 21/12/2018, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019”. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự đầy đủ của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm và các đồng chí Bí thư 51 tổ chức đảng trực thuộc.
 

tkctdang18.1
Toàn cảnh hội nghị

tkctdoan5
GS. VS. Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khai mạc Hội nghị

Sau lời phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự và khai mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Châu Văn Minh, đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 của Đảng ủy Viện Hàn lâm. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các cấp ủy trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động đào tạo nhân lực khoa học công nghệ, ứng dụng triển khai công nghệ trong đời sống sản xuất; cùng các kết quả nổi bật trongcông tác phát triển tiềm lực cũng như công tác hợp tác quốc tế, thông tin, xuất bản); trong công tác xây dựng đảng, đảng viên, công tác tổ chức - cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo và các báo cáo;...

tkctdang18.3
 Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trình bày báo cáo

Đánh giá chung năm 2018, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã cùng với cấp ủy các cấp bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ Viện Hàn lâm để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động để lãnh đạo, chỉ đạo; đã phát huy tốt ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, có chất lượng và hiệu quả, trong đó nhiều nội dung về nghiên cứu khoa học công nghệ, triển khai ứng dụng, đào tạo, hợp tác quốc tế, xuất bản đều có kết quả vượt so với năm 2017; công tác thông tin, truyền thông có nhiều tiến bộ, góp phần quảng bá hình ảnh và các hoạt động của Viện Hàn lâm trong xã hội, đóng góp có ý nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Viện Hàn lâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, triển khai học tập nghị quyết trực tuyến; chú trọng lãnh đạo phòng chống suy thoái về tư tưởngchính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện Hàn lâm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện, phấn đấu; chất lượng sinh hoạt ở nhiều tổ chức đảng, công tác phát triển đảng có chuyển biến tốt hơn; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2019 là năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các cấp ủy cơ sở và chuẩn bị cho đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, Đảng ủy Viện Hàn lâm xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của năm 2019 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thành lập các Tiểu ban chuẩn bị thật tốt cho đại hội các tổ chức đang trực thuộc, tiến tới đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII. Đảng ủy Viện Hàn lâm và cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận dân chủ, thống nhất cao về Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 của Đảng ủy Viện Hàn lâm. Đồng thời, Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị Đảng ủy Viện Hàn lâm và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc vào đầu tháng 1/2019 để thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ theo Quy định 262-QĐ/TW ngày 08/10/2004 của Đảng đối với các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm; thông qua kế hoạch hoàn thành trong tháng 1/2019 việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý ở Viện Hàn lâm năm 2018.

Trước khi bế mạc, Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm trình bày dự thảo Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 của Đảng bộ Viện Hàn lâm, đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

tkctdang18.4
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2018. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, các đồng chí bí thư các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2019. Nhân dịp năm mới sắp đến, GS. VS. Châu Văn Minh gửi lời chúc sức khỏe, thành công và chúc mừng năm mới tới toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.


Tin: Minh Tâm – Mỹ Hải

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".