Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị đánh giá tình hình tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp và đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, các đơn vị hoạt động theo Nghị định 35

.

Công tác chuyển đổi các doanh nghiệp, các đơn vị tự trang trải theo phương án được Thủ tướng phê duyệt là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nhiệm vụ này luôn được Đảng Uỷ, Lãnh đạo Viện rất quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ.

Ngày 9/12/2009, Ban Chỉ đạo, đổi mới và phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Viện KHCNVN đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp và đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, các đơn vị hoạt động theo Nghị định 35 và phương hướng năm 2010 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Quý, Phó Chủ tịch Viện KHCNVN. Hội nghị còn có sự tham gia của đồng chí Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện KHCNVN, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện KHCNVN có liên quan đến công tác chuyển đổi các đơn vị tự trang trải tài chính.

Tình hình các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị tự trang trải tại Viện KHCNVN khá đa dạng, cụ thể là 10 doanh nghiệp, 1 tổng Công ty thành lập theo Nghị định 388/HĐBT ngày 20/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ, 2 doanh nghiệp thành lập theo Quyết định 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ, 20 đơn vị thành lập theo Nghị định số 35/HĐBT ngày 28/1/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) tự trang trải tài chính.

Đến nay, trong số những đơn vị nói trên có 2 doanh nghiệp được Cổ phần hoá thành công, 3 doanh nghiệp được giao cho tập thể người lao động, 5 đơn vị tự trang trải tài chính sang hoạt động theo Nghị định số 115 tự chủ, tự chịu trách nhiệm, 1 đơn vị tự trang trải tài chính được chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, 3 công ty được sát nhập và một số đơn vị khác được chuyển thành các đơn vị trực thuộc Viện KHCNVN hay bàn giao cho các cơ quan khác.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, Công ty Netnam, Trung tâm Phát triển kỹ thuật và Công nghệ thực phẩm (FoodTech), Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng và Công ty Phát triển phần mềm CSE đã trình bày những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các thủ tục chuyển đổi của đơn vị mình.

Ban Chỉ đạo, đổi mới và phát triển Doanh nghiệp Nhà nước của Viện KHCNVN nhận xét kết quả đạt được bước đầu là rất đáng khích lệ, tuy nhiên trong năm 2010 sắp tới, công tác chuyển đổi các đơn vị tự trang trải sẽ tiếp tục được thực hiện và hoàn thành theo hai hướng như sau:

  • Các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước thuộc Viện KHCNVN. Đối với các doanh nghiệp còn lại thì sẽ áp dụng hình thức giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động, nếu không hoàn thành việc chuyển đổi thì sẽ áp dụng hình thức bán hoặc công bố phá sản.
  • Các đơn vị hoạt động tự trang trải tài chính sẽ chuyển đổi sang hoạt động doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP về tự chủ, tự chịu trách nhiệm công lập hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn và hai năm thực hiện Nghị định 80/2007 NĐ-CP về triển khai thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Công tác chuyển đổi các đơn vị hoạt động tự trang trải là một nhiệm vụ trọng tâm của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2010. Vì vậy, lãnh đạo các đơn vị hoạt động tự trang trải tài chính cần phải chủ động, tích cực trong quá trình chuyển đổi phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Viện KHCNVN để hoàn thành các thủ tục chuyển đổi thuận lợi và theo đúng những quy định của Nhà nước.

Tin và ảnh: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".