Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Thông điệp của Diễn đàn khoa học toàn quốc 2019 “Sinh học và Phát triển bền vững”

.

Ngày 26-27/8/2019, Diễn đàn khoa học toàn quốc 2019 “Sinh học biển và Phát triển bền vững” đã diễn ra tại thành phố Hải Phòng do Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và công nghệ biển và Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đồng tổ chức. GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham dự và chỉ đạo Diễn đàn cùng với các đại diện lãnh đạo các Bộ Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phố Hải Phòng và hơn 200 thành viên từ các tổ chức khoa học, quản lý, doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp… trên toàn quốc.

diendansinhhocbien
GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu chỉ đạo diễn đàn

Hoạt động của Diễn đàn đã tạo cầu nối giữa các nhà khoa học – doanh nghiệp – quản lý – ngư dân hướng đến sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật biển và phục vụ doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới quy trình công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị. Diễn đàn đã tổng kết các kết quả cơ bản kể từ Hội nghị Sinh học biển và Phát triển bền vững lần thứ 2 (2014) đến nay như sau:

1) Thành tựu nghiên cứu khoa học và công nghệ về sinh học biển:

- Nghiên cứu sinh học biển đã được mở rộng về phạm vi và đối tượng; áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu mới, hiện đại theo hướng tiếp cận đa ngành.
- Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu định hướng ứng dụng về sinh học biển có bước tiến đáng kể, đạt nhiều kết quả mới phục vụ phát triển bền vững kinh tế cũng như bảo tồn biển, từ xây dựng các cơ sở khoa học đến phát triển công nghệ hiện đại trong khai thác, sử dụng và bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật đã phát hiện và mới phát hiện có giá trị cao trong chế biến thực phẩm và phi thực phẩm (y dược và mỹ phẩm). Nhiều giải pháp công nghệ được phát triển để đánh giá, sử dụng và bảo vệ tài nguyên và đa dạng sinh vật biển, ứng phó biến đổi khí hậu.

2) Tồn tại:

- Một số đối tượng sinh vật biển và hệ sinh thái xa bờ, biển sâu còn ít được quan tâm nghiên cứu. Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất còn hạn chế, chưa được phát triển đồng bộ theo chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, sức cạnh tranh tốt trên thị trường.
- Cơ sở vật chất, phương tiện nghiên cứu biển còn thiếu và lạc hậu, nguồn nhân lực nghiên cứu sinh học biển còn rất hạn chế.

3) Đề xuất, khuyến nghị:

- Tăng cường xây dựng tiềm lực nghiên cứu khoa học và công nghệ biển nói chung và sinh học biển nói riêng, đầu tư các tầu nghiên cứu biển, phát triển các nhóm khoa học chuyên sâu đạt trình độ các nước trong khu vực và thế giới gắn liền với các phòng thí nghiệm trọng điểm có trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.
- Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, xây dựng cơ chế khuyến khích các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý cùng đồng hành xây dựng và triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ biển để gia tăng giá trị hàng hóa từ khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên biển của quốc gia.
- Tăng cường và chủ động hội nhập quốc tế về các hoạt động hợp tác nghiên cứu, triển khai và chuyển giao công nghệ, nâng dần trình độ nghiên cứu về sinh học biển đạt tầm khu vực và một số lĩnh vực đạt được trình độ quốc tế.

PGS.TS. Trần Đình Lân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Khoa học và Công nghệ biển; 
Viện trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm KHCNVN
 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".