Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020

.

Ngày 24/12/2019, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020”. Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự đầy đủ của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm và các đồng chí Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc.

tkdang2019.1

tkdang2019.them.1

GS. VS. Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khai mạc Hội nghị

Sau lời phát biểu chào mừng và khai mạc Hội nghị của đồng chí Bí thư Châu Văn Minh, đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 của Đảng ủy Viện Hàn lâm. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị (công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động đào tạo nhân lực khoa học công nghệ, ứng dụng triển khai công nghệ trong đời sống sản xuất; cùng các kết quả nổi bật trong công tác phát triển tiềm lực cũng như công tác hợp tác quốc tế, thông tin, xuất bản); trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức – cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; công tác ban hành văn bản chỉ đạo và các báo cáo; công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp trong Viện Hàn lâm.

tkdang2019.them.2

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác đảng 2019 của Viện Hàn lâm

Đánh giá chung năm 2019, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã cùng với cấp ủy các cấp bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ Viện Hàn lâm để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ, triển khai ứng dụng, đào tạo, hợp tác quốc tế, thông tin xuất bản năm 2019 đều có kết quả tốt hơn so với năm 2018.

Về công tác xây dựng đảng: Đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; chỉ đạo xây dựng bản cam kết rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên theo chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng chuyển biến tốt, thiết thực; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai từng bước làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục chương trình Hội nghị, đồng chí Bùi Đình Trí, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 do Tiểu ban Văn kiện Đại hội của Đảng ủy Viện Hàn lâm chỉ đạo soạn thảo.

tkdang2019.them.3

Đồng chí Bùi Đình Trí, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, là năm tổ chức đại hội đảng bộ  các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII; năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước cũng như của Viện Hàn lâm. Đảng bộ Viện Hàn lâm và cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính như: Tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 của Đảng ủy Viện Hàn lâm, và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025; đã biểu quyết thông qua.

tkdang2019.them.4 tkdang2019.them.5
tkdang2019.them.6 tkdang2019.them.7

Các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu trao đổi, thảo luận

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua Dự thảo Chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm năm 2020; thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và tiến hành bỏ phiếu đánh giá xếp loại chất lượng Đảng bộ Viện Hàn lâm với kết quả 100% đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, GS.VS. Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban chấp hành, các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2019. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm, các đồng chí bí thư các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2020. Nhân dịp năm mới sắp đến, GS. VS. Châu Văn Minh gửi lời chúc sức khỏe, thành công và chúc mừng năm mới tới toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.

tkdang2019.them.8

Chụp ảnh lưu niệm

Thanh Hà

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".