Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị Khoa học kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

.

Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã quyết định thời gian dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm trong 02 ngày: 26 - 27/10/2010 tại Trụ sở 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết xin mời vào trang web www.vast.ac.vn/hn35nam.

Chương trình cụ thể như sau:

 

- Cả ngày 26/10: tổ chức Hội nghị Khoa học tại 8 tiểu ban
- Sáng 26/10: tọa đàm về Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ;
- Sáng 27/10: tổ chức lễ meeting kỷ niệm
- Cả ngày 26 và 27/10: tổ chức ngày mở cửa (open days)
- Các hoạt động khác

Về Hội nghị khoa học ở các tiểu ban và tọa đàm về Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng dẫn cụ thể một số nội dung sau đây:

1. Hội nghị khoa học tại các tiểu ban dự kiến tổ chức tại:

- Tiểu ban Nghiên cứu cơ bản - trong lĩnh vực Toán, Lý: Hội trường Viện Toán học;
- Tiểu ban Công nghệ thông tin - Tự động hoá - Công nghệ Vũ trụ: Hội trường Viện Công nghệ Thông tin;
- Tiểu ban Khoa học vật liệu: Hội trường Viện KHVL;
- Tiểu ban các chất có hoạt tính sinh học: Hội trường Viện Công nghệ Sinh học;
- Tiểu ban Môi trường và Năng lượng: Hội trường Viện Khoa học năng lượng;
- Tiểu ban Khoa học sự sống: Hội trường Viện Công nghệ Môi trường
- Tiểu ban Khoa học trái đất: Hội trường Viện Địa lý;
- Tiểu ban Khoa học công nghệ Biển: Hội trường Viện Địa chất – Địa Vật lý Biển.
- Toạ đàm về Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: Hội trường Đa Năng (Các bài viết tham gia toạ đàm cũng theo các quy định như tham gia Hội nghị khoa học).

2. Quy định và định dạng bài viết được gửi theo mẫu đính kèm và được cập nhật trên website: www.vast.ac.vn/hn35nam. Địa chỉ Email và người liên lạc của các tiểu ban và toạ đàm được gửi đính kèm.

3. Thời hạn cụ thể gửi bài viết:

- 1/7/2010: Tác giả gửi nội dung tóm tắt, hoặc toàn văn (theo mẫu) đến Ban tổ chức tiểu ban; các bài viết gửi chậm sau thời gian quy định, Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm.
- 15/7/2010: Ban tổ chức tiểu ban thông báo kết quả lựa chọn bài.
- 15/8/2010: Tác giả có bài viết được chọn gửi báo cáo toàn văn theo mẫu đến Ban tổ chức tiểu ban;

Ban Tổ chức

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".