Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội thảo Nâng cao chất lượng xuất bản các tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

.

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2010, Hội thảo “Nâng cao chất lượng xuất bản các tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam” đã được diễn ra dưới sự chủ trì của GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KHCNVN). Tham dự Hội thảo có Tổng biên tập và thành viên Hội đồng biên tập các tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành, và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện KHCNVN.


GS. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện KHCNVN chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, ThS. Trần Văn Sắc, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ đã trình bày báo cáo tổng quan “Xuất bản các tạp chí Khoa học và Công nghệ chuyên ngành của Viện KHCNVN, thực trạng và định hướng phát triển đến 2020”.


ThS. Trần Văn Sắc trình bày báo cáo tổng quan

Theo đó, hiện nay Viện KHCNVN đang xuất bản 12 tạp chí khoa học chuyên ngành về các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ (riêng Tạp chí Acta Mathematica Vietnamica do Viện Toán học quản lý, 11 tạp chí còn lại đều do Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ quản lý). Cụ thể như sau:

STT Tạp chí Tổng biên tập
1 Tạp chí Hoá học GS.TSKH. Trần Vĩnh Diệu
2 Tạp chí Khoa học và Công nghệ PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên
3 Tạp chí Sinh học GS.TSKH. Đặng Ngọc Thanh
4 Tạp chí Công nghệ Sinh học GS.TS. Lê Trần Bình
5 Tạp chí Tin học và Điều khiển học PGS.TSKH. Phạm Thượng Cát
6 Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất PGS.TS. Trần Trọng Hoà
7 Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển PGS.TSKH. Nguyễn Tác An
8 Tạp chí Toán học (tiếng Anh) GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn
9 Tạp chí Vật lý (tiếng Anh) GS.VS. Đào Vọng Đức
10 Tạp chí Cơ học GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh
11 Tạp chí Advances in Natural Sciences GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu
12 Tạp chí Acta Math. Vietnamica (tiếng Anh) GS.TSKH. Nguyễn Tự Cường

Theo số liệu thống kê, hàng năm tất cả các tạp chí đăng tải khoảng 550 công trình nghiên cứu trên mọi lĩnh vực, không kể các số đặc san. Các tạp chí được phát hành đến khoảng 1500 địa chỉ độc giả. Một số tạp chí đã có các nhà khoa học nước ngoài từ Châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Nga gửi bài đăng.

Tuy nhiên, nhìn chung, chất lượng của các tạp chí còn chưa được đồng đều về nội dung và hình thức. Về mặt nội dung khoa học, chưa có tạp chí nào trong số 12 tạp chí của Viện đạt mức chất lượng quốc tế được ISI công nhận. Hình thức trình bày còn thiếu tính chuyên nghiệp, phần biên tập ngôn ngữ, đặt biệt là biên tập tiếng Anh của nhiều tạp chí còn hạn chế.

Để nâng cao chất lượng xuất bản các tạp chí khoa học công nghệ chuyên ngành của Viện, Viện KHCNVN đã đặt ra các mục tiêu cơ bản như sau:

 • Tổ chức thực hiện thành công 3 đề án nâng cấp xuất bản Tạp chí Acta Math. Vietnamica, Tạp chí Toán học (Vietnam J. Math.), Tạp chí Advances in Natural Sciences thành các tạp chí đạt chuẩn quốc tế vào năm 2014.
 • Tiếp tục xem xét và lựa chọn thêm 1 đến 2 tạp chí khác để nâng cấp xuất bản đạt chuẩn quốc tế vào các năm tiếp theo.
 • Nâng cao chất lượng xuất bản các tạp chí còn lại.
 • Xuất bản thêm từ 1 đến 2 tạp chí mới khi hội đủ điều kiện.

Hội thảo cũng lắng nghe GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, Tổng biên tập (TBT) tạp chí Advances in Natural Sciences, GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, TBT tạp chí Toán học, GS.TSKH. Nguyễn Tự Cường, TBT tạp chí Acta Mathematica Vietnamica, GS.TS. Trần Lê Bình, TBT tạp chí Công nghệ sinh học và PGS.TSKH. Phạm Thượng Cát, TBT tạp chí Tin học và Điều khiển học trình bày tham luận về tình hình hoạt động cũng như phương hướng của các tạp chí này trong thời gian sắp tới .


GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Tổng biên tập tạp chí Toán học trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Huệ – Phó chủ tịch Hội đồng khoa học, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường và TS. Nguyễn Đình Kỳ - Viện trưởng Viện Địa lý cũng trình bày báo cáo đề xuất xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Môi trường và Tạp chí Địa lý.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận về các giải pháp cụ thể để nâng cấp xuất bản các tạp chí khoa học và công nghệ của Viện KHCNVN đạt chuẩn quốc tế. Các giải pháp được đề cập tới bao gồm những nhóm giải pháp cụ thể như sau:

 • Giải pháp nâng cao chất lượng về nội dung khoa học
 • Nâng cao chất lượng về hình thức của các tạp chí theo chuẩn quốc tế
 • Hoàn thiện và tăng cường nhân sự của Hội đồng biên tập
 • Hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến tạp chí
 • Tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất và đào tạo nâng cao năng lực
 • Tăng cường công tác xuất bản, phát hành và quảng bá các tạp chí
 • Mở rộng hợp tác quốc tế
 • Học tập kinh nghiệm quốc tế về nâng cao chất lượng tạp chí khoa học đạt chuẩn quốc tế.

Hội thảo “Nâng cao chất lượng xuất bản các tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành của Viện KHCNVN” kết thúc tốt đẹp. Sau Hội thảo, những giải pháp được nêu lên sẽ được hiện thực hoá góp phần thay đổi diện mạo của các tạp chí khoa học công nghệ của Viện.

Tin và ảnh: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".