Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị Tổng kết công tác 2010 và Triển khai kế hoạch 2011 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

.

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị bước vào năm mới 2011,ngày 30 tháng 12 năm 2010, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011 nhằm đánh giá mọi mặt hoạt động trong năm 2010 và bàn biện pháp triển khai những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho Viện vào năm 2011.

Tham dự Hội nghị tổng kết 2010 của Viện KHCNVN có đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban tổ chức Trung ương, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện các Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Về phía Viện KHCNVN, điều hành Hội nghị có GS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện, GS.Dương Ngọc Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Viện, GS. Nguyễn Đình Công, Uỷ viện Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Viện.

Hội nghị tổng kết 2011 của Viện KHCNVN còn có sự tham dự của Ban chấp hành Đảng uỷ, thường vụ Ban chấp hành công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Hội đồng khoa học liên ngành và các đồng chí đạt thành tích xuất sắc trong năm 2010 được Viện KHCNVN khen thưởng.


GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện KHCNVN trình bày Báo cáo Tổng kết và triển khai kế hoạch năm 2011 của Viện KHCNVN

Năm 2010 là năm có nhiều ý nghĩa đối với Viện KHCNVN, là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, năm cuối triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ đến năm 2010 và Quy hoạch phát triển Viện KHCVN đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tử năm 1998. Năm 2010 cũng là năm cả Viện thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng và kỷ niệm 35 năm thành lập Viện. Thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2010 vừa có ý nghĩa quyết định cho việc hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2006 – 2010, vừa tạo đà cho bước phát triển mới giai đoạn 2011 – 2015 và những năm tới. Ngay từ đầu năm 2010, Đảng uỷ, lãnh đạo Viện đã chỉ đạo các đơn vị tập trung giải quyết các nhiệm vụ KHCN quan trọng sau đây:

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, các nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai các cấp, các Chương trình KHCNV trọng điểm cấp Nhà nước, các hướng KHCNV ưu tiên cấp Viện KHCNVN, các dự án điều tra cơ bản, bảo vệ môi trường, chương trình Biển Đông – Hải đảo, Chương trình Nước sạch – vệ sinh nông thông. Đồng thời Viện cũng tập trung xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển Viện KHCNVN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, xây dựng các chương trình KHCN mới: Chương trình KHCN cấp Nhà nước “Chương trình Tây Nguyên III” và các chương trình khác.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh về nghiên cứu cơ bản và điều tra cơ bản của Viện; đẩy mạnh công tác ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào phục vụ thực tiễn sản xuất và đời sống, thực hiện tốt các dự án sản xuất thử nghiệm, các hợp đồng sản xuất và dịch vụ KHCN với các Doanh nghiệp và các địa phương.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng nghiên cứu KHCN, các cơ sở làm việc, các dự án tăng cường trang thiết bị nghiên cứu, xây dựng các Phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Viện KHCNVN, các khu sản xuất và thử nghiệm, các trạm, trại nghiên cứu, thử nghiệm và quan trắc.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của Viện, mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế, thông tin xuất bản, đẩy mạnh kết hợp nghiên cứu với đào tạo sau đại học.

Các đơn vị của Viện đã rất cố gắng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2010. Tình hình chung của Viện năm 2010 tiếp tục có nhiều bước phát triển rõ rệt hơn năm 2009, mở ra điều kiện cho bước phát triển mới từ năm 2011.

Cũng tại Hội nghị, GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện đã trao Cờ thi đua cho 6 đơn vị xuất sắc, Bằng khen của Chủ tịch Viện cho 8 đơn vị, 4 tập thể, 12 cá nhân và trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 9 tập thể và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua năm 2010” cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2010.


Trao tặng Cờ thi đua cho 6 đơn vị xuất sắc cấp Viện KHCNVN


Trao tặng Bằng khen cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho 6 đơn vị


Trao tặng Bằng khen cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho 4 tập thể


Trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 9 tập thể


Trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện KHCNVN cho 8 cá nhân


Trao tặng Bằng khen cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho 12 cá nhân

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Viện đã chính thức phát động phong trào thi đua trong toàn Viện với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2011” kêu gọi toàn thể CBCCVC phát huy truyền thống yêu nước, ra sức thi đua đạt thành tích tốt nhất, cao nhất, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, cùng nhau chung sức đồng lòng, xây dựng Viện KHCNVN ngày càng ổn định và phát triển.

Tin và ảnh: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".