Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

.

Nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định 47/2006/QĐ-TTg ngày 01/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” (Đề án 47) và Quyết định số 158/2007/QĐ-TTg ngày 09/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định 158), Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị, các nhà khoa học quan tâm có liên quan gửi đề cương tóm tắt thực hiện nhiệm vụ, dự án mở mới giai đoạn 2011-2015 của Đề án tổng thể và chương trình trên (Nội dung chính thuyết minh đề cương dự án,nhiệm vụ gửi kèm theo)

Các thông tin chi tiết về Đề án 47 và Quyết định số 158/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có thể tìm hiểu trên website: www.chinhphu.vn hoặc liên hệ Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ.
Đề cương tóm tắt bằng bản in và file mềm được gửi về Viện KHCNVN, qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) trước ngày 25/6/2011. Những đề xuất nhiệm vụ, dự án không đầy đủ hoặc gửi muộn sẽ không được xem xét.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ theo điện thoại: 04.37912611; Fax: 04.37912613.

CV860/KHCNVN-UDTKCN

Nội dung chính thuyết minh đề cương dự án, nhiệm vụ


Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ

 


 

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".