Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn mở rộng Quý III năm 2011

.

Ngày 07/9/2011, Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn mở rộng Quý III năm 2011 (Khu vực phía Bắc). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đông, ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và Chủ tịch, Phó chủ tịch các Công đoàn trực thuộc, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách các Công đoàn cơ sở thuộc Viện KHCNVN dưới sự điều hành của đồng chí Lê Đình Thảo, Chủ tịch Công đoàn Viện.

Nội dung xuyên suốt của Hội nghị là đánh giá công tác tám tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác bốn tháng cuối năm 2011 của Công đoàn Viện KHCNVN; công bố các Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng năm 2010.

Tập thể Công đoàn Viện Công nghệ sinh học và Viện Khoa học
vật liêu nhận bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Đồng chí Phạm Văn Hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện KHCNVN
nhận Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam


Trong tám tháng đầu năm 2011, dưới sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo Viện và các cấp chính quyền, hoạt động Công đoàn Viện KHCNVN luôn duy trì được nề nếp, tất cả đoàn viên có ý thức thực hiện các nhiệm vụ Công đoàn đề ra. Công đoàn Viện đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng Viện KHCNVN ngày càng ổn định và phát triển. Công đoàn Viện KHCNVN đã đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với cán bộ, viên chức trong Viện, nhất là các công đoàn viên nữ. Bên cạnh đó, Công đoàn Viện cũng đã đạt được những thành tích đáng kể trong công tác tuyên truyền, giáo dục Công đoàn viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trên cơ sở tổng kết tình hình hoạt động những tháng đầu năm, đồng chí Lê Đình Thảo đưa ra kế hoạch triển khai hoạt động bốn tháng cuối năm. Trong đó, Công đoàn Viện tập trung vào các nhiệm vụ cơ bản như tham gia quản lý cơ quan đơn vị, động viên công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao, tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, bình xét thi đua năm 2011 và xây dựng kế hoạch năm 2012.

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, Công đoàn Viện tiếp tục tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ do Công đoàn Viên chức Việt Nam quy định như Công văn số 247/HD-CĐVC ngày 17/8/2011 về Hướng dẫn công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, Công văn số 248/KH-CĐVC ngày 17/8/2011 về Triển khai thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.


Đồng chí Lê Đình Thảo, Chủ tịch Công đoàn Viện KHCNVN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Lê Đình Thảo đánh giá cao những nỗ lực và thành tích mà các công đoàn trực thuộc nói riêng và Công đoàn Viện KHCNVN đã đạt được trong thời gian qua, mong muốn toàn thể công đoàn viên tiếp tục phấn đấu phát huy các thành tích đạt được và giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong tháng cuối năm 2011.

Ảnh: Mai Hương - Bích Diệp
Tin: Bích Diệp

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".