Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu

Ngày 14/1/2010, Viện KHCNVN đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 45/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam điều động và bổ nhiệm Ths.CVC. Trần Văn Hồng, Phó giám đốc trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu. Tới dự buổi lễ có GS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện KHCNVN, GS. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện KHCNVN, đại điện Lãnh đạo các đơn vị giúp Chủ tịch Viện, các ban ngành, đoàn thể của Viện KHCNVN cùng Ban lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Phòng Quản lý – Tổng hợp Trung tâm Thông tin tư liệu và đại diện của Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ.


Hội thảo “Hệ thiết bị khối phổ phân giải cao FT-ICR-MS và ứng dụng trong nghiên cứu khoa học công nghệ”

Năm 2008, Viện Hóa học được Viện KHCNVN đầu tư thiết bị khối phổ FT-ICR-MS hiện đại. Đến nay thiết bị đã được lắp đặt và đi vào hoạt động tốt, đáp ứng đầy đủ mục tiêu của dự án và nhu cầu nghiên cứu khoa học trong và ngoài Viện. Nhằm giới thiệu, trao đổi khả năng ứng dụng và sử dụng hiệu quả thiết bị khối phân giải cao FT-ICR-MS trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, ngày 9/1/2010 tại Viện Hóa học đã diễn ra Hội thảo “Hệ thiết bị khối phổ phân giải cao FT-ICR-MS và ứng dụng trong nghiên cứu khoa học công nghệ” do Viện Hóa học tổ chức. Tham dự hội thảo có các đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo các Ban Tổ chức cán bộ, Ban  Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Ban Kế hoạch - Tài chính thuộc Viện KH&CNVN, cùng với sự có mặt của nhiều nhà khoa học trong và ngoài Viện.

Hội nghị công tác tổ chức, cán bộ năm 2009 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Công tác tổ chức, cán bộ là công tác vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi nước ta đang bước vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đồng thời phổ biến, triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các quy định mới của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác tổ chức, cán bộ năm 2009 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin

Ngày 31/12/2009, Viện KHCNVN đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1736/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm PGS.TS. NCVC. Thái Quang Vinh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin. Tới dự buổi lễ có GS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện KHCNVN, TS. Phạm Văn Quý và GS. Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện KHCNVN, đại điện Lãnh đạo các đơn vị giúp Chủ tịch Viện, các ban ngành, đoàn thể của Viện KHCNVN cùng Ban lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Phòng Quản lý – Tổng hợp Viện Công nghệ thông tin.

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới

Ngày 23/12/2009, Viện KHCNVN đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1612/QĐ-KHCNVN và Quyết định số 1613/QĐ-KHCNVN của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới. Tham dự buổi lễ có GS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện KHCNVN, GS. Dương Ngọc Hải và GS. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện KHCNVN, đại điện Lãnh đạo các đơn vị giúp Chủ tịch Viện, các ban ngành, đoàn thể của Viện KHCNVN cùng Lãnh đạo, Bí thư chi bộ, Công đoàn Viện Kỹ thuật nhiệt đới.

Hội nghị Châu Á về Khoa hoc laser cực mạnh

Được sự hỗ trợ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và sự yêu cầu và uỷ nhiệm của Hội đồng khoa học về Khoa học laser cực mạnh châu Á (Asian Intense Laser Network, AILN), Viện Vật lý đã tổ chức “Hội nghị châu Á về Khoa học laser cực mạnh lần thứ V” (5 th Asian Symposium on Intense Laser Science, ASILS5) từ ngày 2 đến 5 /12/2009, tại Khách sạn Quân Đội - 33A Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".