Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội thảo về hóa học ứng dụng phát triển và hội nhập

 Ngày 16/9/1978, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 230/CP về việc thành lập Viện Hóa học thuộc Viện Khoa học Việt Nam nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Hóa học có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề cơ bản, có định hướng, có tầm quan trọng đối với Việt Nam trong lĩnh vực hóa học, nghiên cứu áp dụng các thành tựu hóa học trong nền kinh tế quốc

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".