Hợp tác ngành địa phương

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học - công nghệ giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với UBND tỉnh Quảng Trị

Sáng ngày 17/04/2013, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực khoa học công nghệ; Khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà khoa học Viện Hàn lâm tham gia nghiên cứu giải quyết nhiệm vụ khoa học công nghệ cho tỉnh Quảng Trị, đồng thời ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời sống xã hội.

Hợp tác khoa học và công nghệ giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm KHCNVN đối với khu vực Tây Nguyên. Ngày 12/4/2013, tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (VQG) đã kí Bản thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ nhằm góp phần bảo tồn và phát triển bền vững cho một khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao của Việt Nam cũng như của thế giới.

Hợp tác Khoa học Công nghệ với tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 04/8/2012, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, GS. Châu Văn Minh đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo của các đơn vị chức năng, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp của Viện; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo Công nghệ chiếu sáng LED và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Sáng ngày 20/7/2012, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ và dịch vụ, Viện KHCNVN đã diễn ra Hội thảo “Công nghệ chiếu sáng LED và khả năng ứng dụng ở Việt Nam” do Viện KHCNVN phối hợp với Bộ Công thương và Công ty TNHH Công nghệ FawooKidi tổ chức. Hội thảo đã tập trung thảo luận các chủ đề về Công nghệ chiếu sáng tổng thể LED quốc tế và trong nước; Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Và một số dự án trình diễn thành công hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài đường phố sử dụng đèn LED tại Việt Nam trong thời gian qua.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác khoa học - công nghệ giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai

Sáng ngày 11/6/2012 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác Khoa học – Công nghệ giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai nhằm tư vấn và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ cho tỉnh Lào Cai; Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; Cung cấp, trao đổi thông tin khoa học và công nghệ; Huy động nguồn vốn cho khoa học và công nghệ.

Hội thảo Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc

Ngày 12/4/2012 tại thành phố Yên Bái, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức “Hội thảo Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc”. Tham dự hội thảo, về phía Viện KHCNVN có GS. Dương Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Viện KHCNVN, GS. Viện sĩ. Nguyễn Văn Hiệu - Nguyên Viện trưởng Viện KHCNVN, đại diện lãnh đạo một số Ban chức năng, Viện nghiên cứu và Công ty trực thuộc Viện KHCNVN.

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".