Thông tin sản phẩm ứng dụng công nghệ

Nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài TN3/C01 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng một số chế phẩm có nguồn gốc sinh học trong canh tác chè, cà phê, hồ tiêu theo hướng phát triển bền vững tại Tây Nguyên”

.

Mục tiêu vì một nền nông nghiệp hữu cơ an toàn với việc tăng cường sử dụng các sản phẩm sinh học (phân bón hữu cơ, thuốc trừ dịch hại sinh học) đang là xu hướng chung của nước ta cũng như các nước trên thế giới. Ở vùng đất đỏ Tây Nguyên, chè, cà phê và hồ tiêu là những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực và mang tính chiến lược. Trong nhiều năm tới, những cây trồng này vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế khu vực. Trong thực tế sản xuất, việc tạo ra thị trường tiêu thụ sản phẩm đã khó, việc giữ được thị trường còn khó hơn nhiều. Muốn ổn định được thị trường, điều cốt lõi là phải đảm bảo được chất lượng hàng hóa nông sản. Với định hướng như vậy, trong thời gian từ tháng 11/2011 đến 4/2015, được sự giúp đỡ, chỉ đạo của Chương trình Tây Nguyên 3, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Phát triển công nghệ cao chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng một số chế phẩm có nguồn gốc sinh học trong canh tác chè, cà phê, hồ tiêu theo hướng phát triển bền vững tại Tây Nguyên” do ThS Nguyễn Thị Thu làm chủ nhiệm. Đề tài đã được Hội đồng KHCN cấp Nhà nước đánh giá đạt loại Khá tại phiên họp nghiệm thu vào ngày 16/3/2016.

C01 toan canh nghiem thu

Trên cơ sở các mục tiêu của Đề tài (i) Nghiên cứu phát triển ứng dụng thuốc BVTV sinh học Anisaf SH - 01 và một số chế phẩm sinh học khác trong canh tác chè, cà phê, hồ tiêu theo hướng bền vững tại Tây Nguyên. (ii) Xây dựng giải pháp ứng dụng đồng bộ một số phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong canh tác cây cà phê, cây chè và cây hồ tiêu theo hướng phát triển bền vững tại các tỉnh Tây Nguyên có tính khả thi và chuyển giao cho địa phương; Hội đồng đã đánh giá và ghi nhận kết quả mà đề tài đạt được, bao gồm các nội dung chính sau:

Đánh giá được hiện trạng đất trồng, tình hình sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho thấy nhiều tồn tại bất hợp lý trong canh tác chè, cà phê và hồ tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên, làm cơ sở cho giải pháp sử dụng các chế phẩm sinh học thay thế một phần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học bằng các chế phẩm sinh học hướng tới phát triển bền vững.

Sản xuất được chế phẩm vi sinh vật chức năng cho cây chè CHE-HTD 02; cho cây cà phê CAFE-HTD 01 và cho cây hồ tiêu HOTIEU-HTD 03 từ các chủng vi sinh vật có chức năng cố định đạm, sinh chất kích thích sinh trưởng, phân giải lân bằng các chủng vi sinh vật phân lập, tuyển chọn được từ đất và rễ cây chè, cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên. Các chủng sử dụng trong sản xuất chế phẩm đều được phân loại đến loài và có độ an toàn sinh học cao (đạt tiêu chuẩn của Cộng đồng Châu Âu theo Hướng dẫn số 90/679/EWG về an toàn sinh học). Các chế phẩm này được sản xuất từ các vi sinh vật bản địa, nên mức độ thích nghi, sống sót, phát huy tác dụng sẽ cao hơn các chế phẩm khác.

C01 vi sinh cafe C01 vi sinh che C01 vi sinh ho tieu

Xây dựng 03 quy trình ứng dụng tổng hợp đồng bộ các chế phẩm sinh học trong canh tác chè, cà phê và hồ tiêu theo hướng phát triển bền vững tại Tây nguyên gồm có: Chế phẩm Vixura (phân hủy phế thải đồng ruộng thành phân bón lót) + Chế phẩm CHE-HTD 02 (cho cây chè); CAFE-HTD 01 (cho cây cà phê); HOTIEU-HTD 03 (cho cây hồ tiêu) nhằm giảm 25% lượng phân bón hóa học đang sử dụng + Thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf SH-01 (giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật hóa học) và một số phân bón sinh học, hóa học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, hóa học khác.

Ứng dụng thành công mô hình thử nghiệm tổng hợp các chế phẩm sinh học trong canh tác các cây trồng sau theo hướng phát triển bền vững: Cây chè tại Lâm Đồng, năng suất mô hình thí nghiệm cao hơn đối chứng 19,8%÷31%; Cây cà phê tại Đắk Lắk, năng suất mô hình thí nghiệm cao hơn đối chứng 1,5%÷22%; Cây hồ tiêu tại Gia Lai, năng suất mô hình thí nghiệm cao hơn đối chứng 8,3%÷10%. Chất lượng nông sản các cây trồng trên đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Góp phần tăng hiệu quả kinh tế của mô hình thí nghiệm so với đối chứng cho: 1 ha chè/1 năm lên tới 46,8 triệu đồng; 1 ha cà phê/1 năm lên tới 21,5 triệu đồng; 1 ha hồ tiêu/1 năm lên tới 170 triệu đồng.

NguyenThiThu ca phe chin 2Cà phê chín của mô hình thí nghiệm 

Đề tài đã công bố 03 bài báo khoa học; hai chế phẩm CHE-HTD 02 cho cây chè và CAFE-HTD 01 cho cây cà phê đã đăng ký (đang chờ xét duyệt) cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích; tổ chức 03 hội thảo chuyên đề về canh tác chè, cà phê, hồ tiêu theo hướng bền vững và mở 03 lớp tập huấn cho nông dân, 03 lớp tập huấn cho cán bộ kỹ thuật tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai. Đào tạo 01 thạc sỹ và 01 cử nhân. Khối lượng các chế phẩm Vixura, chế phẩm vi sinh vật chức năng cho các cây chè, cà phê, hồ tiêu đều sản xuất vượt so với đăng ký.

C01 tap huan 1 C01 tap huan 2 C01 tap huan 3

Tập huấn cán bộ và nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học trong canh tác chè, cà phê, hồ tiêu

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất các chế phẩm vi sinh vật chức năng cho cây chè, cà phê và hồ tiêu tại Tây Nguyên; Trên nền công nghệ sản xuất các chế phẩm vi sinh cho cây trồng đã thu được ở trên, nghiên cứu sản xuất các chế phẩm vi sinh vật đối kháng với các loại bệnh của cây chè, cà phê và hồ tiêu nhằm giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật hóa học; Khảo nghiệm và đăng ký lưu hành các sản phẩm trên với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chuyển giao công nghệ sản xuất các chế phẩm vi sinh cho các doanh nghiệp để cung ứng chế phẩm cho nông dân trên địa bàn Tây Nguyên; Hoàn thiện quy trình sử dụng thuốc trừ sâu sinh học Anisaf SH-01 và quy trình sử dụng các chế phẩm vi sinh vật chức năng đối với cây trồng tại Tây Nguyên; Mở rộng quy mô, mô hình sử dụng các chế phẩm sinh học trong canh tác bền vững các loại cây trồng trên tại địa bàn Tây Nguyên.

Nguồn tin: ThS. Nguyễn Thị Thu
ThS. Đỗ Thị Hồng Gấm
Trung tâm Phát triển Công nghệ cao
Xử lý tin: Bích Diệp

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".